Villapaket för mottagning av satellit i hela huset

Här finns paketen för dig som vill skapa en lösning för mottagning av satellit och marksänd TV i hela huset.
Enda sättet att bygga en riktigt bra sådan lösning är med en multiswitch.
För att få lite mer förståelse för hur det fungerar bör man läsa på här: