Sändare

Varför kan man då köpa separata sändare?


Helt enkelt för att man kanske vill skapa sig en egen lösning. Vill man exempelvis ha en 5Play lösning med väggpanel som mottagare så finns inte det i ett färdigt paket, då köper man sändare och mottagare löst.


Vidare kan man med fördel använda våra HDBaseT sändare till de produkter som finns idag med inbyggd HDBAseT mottagare.


Exempelvis Panasonics nyare projektorer.