700MHz, LTE, 4G, frekvensomläggningen

700Mhz-omläggningen!

Många undrar vad som händer med TV-kanalerna och frekvenserna.

Större delen av Sverige har redan lagt om, men vissa områden stoppades innan omläggningen var klar. Detta berodde på att regeringen var osäker på om det frekvensutrymmet som frigörs skall användas för mobiltrafik som först planerats, eller om man skulle reservera det för "blåljus-myndigheter".

Nu har ett nytt beslut fattats som innebär att en del av utrymmet skall reserveras för samhälls-tjänster och resterande för mobiltrafik.

Detta innebär att vi är säkra på att det i framtiden kommer (på en del platser) behövas filter för 700MHz-bandet.

Till de områden som redan har lagt om levererar vi givetvis de antenner som redan har detta filter inbyggt. Till övriga områden så kontakter vi oftast kunderna och ger de en möjlighet att välja.

Vi kommer också att erbjuda ett antal olika separata filter för att hantera de störningar som kan uppstå.


LTE-Filter