Lyft över 91cm

Vi har valt att kategorisera alla TV hissar efter hur mycket de klarar att höjas. Här finner du alla som klarar ett lyft över 91 cm.