Kluriga kontakter och anslutningar

Kluriga kontakter och anslutningar!
Vad betyder det egentligen och vad är skillnaden?

Här följer en liten berättelse om kablar, klicka på de namn du vill veta mer om
så kommer du till en egen sida om just den typen.


För att kunna förklara lite om de olika kontakterna och anslutningarna som finns måste vi börja med vad en TV-bild består av.

En TV-bild består i grunden av tre färger Rött, Grönt och Blått. Så långt är allt gott och väl, men om du skall skicka bilden från en apparat till en annan måste den innehålla mera. Den måste innehålla en synk-signal, man säga att den håller reda på alltihopa. I vanlig RGB har man antingen lagt in synk-signalen i de tre färgerna (ovanligt), vanligast är dock att den ligger i en av dem(grön). Det optimala vore ju naturligtvis om man kunde använda en ren RGB signal, men det ställer oerhört stora krav på elektroniken. Det enda apparater man tidigare kunde hitta RGB var på ren proffsutrustning.

För att göra det enkelt för sig har man alltid försökt att blanda ihop allt detta till en mera lättöverförd signal, och det var så Kompositvideo kom till.

Steget efter Kompositvideo är S-VHS, det omnämns också som Y/C eller S-VHS 

Nu kommer vi till det som är det optimala om alla hade varit med på det. Nämligen, RGB . En av de mest missförstådda och missuppfattade signalöverförings-sätten som finns. Ni förstår snart varför om ni läser igenom texten.

Nu kommer vi till den idag absolut vanligaste formen av överföring/anslutning. Komponentvideo denna form tillsammans med RGB är oerhört missförstådd. Detta beror på att någon osmart människa någon gång i tiden bestämde att anslutningarna för Komponentvideo skulle vara Röda, Gröna och Blå. Detta får naturligtvis en lekman att tro att detta är RGB.

Dock finns det några få dvd-spelare på marknaden som faktiskt kan överföra komponentsignalen via scartkabeln. Detta är inte på något sätt standard, och kan bara användas om det står uttryckligen i din bruksanvisning att det går.

Behöver jag bry mig om allt detta? Jag har ju en SCART 

Någonstans mitt emellan dessa världar finns det vi kallar: VGA

Nu tar vi klivet in i det digitala anslutningarnas värld, nåja inte helt till att börja med, men en halvdigital typ är DVI 

Vidare kommer vi att presentera den helt digitala och egentligen underbara HDMI 

Detta var väl allt för denna gången. Har du tips och ideér, eller om du tycker att vi missat något, maila på [email protected]