Över nätverkskabel

Vad är och hur fungerar en HDMI-extender?


Mer information finns att hitta på: www.hdmiextender.se


En HDMI-extender är en lösning som gör att på ett eller annat sätt kan skicka HDMI upp till 10km.


Det finns ett antal olika lösningar för att skicka HDMI över långa sträckor, en del vanligare än andra.


Det absolut vanligaste sättet att föra det, och i de flesta fall också det smidigaste och billigaste sättet är att använda en vanlig nätverkskabel som bärare av signalen.


Det finns flera olika typer av extenders som gör detta och de har väldigt olika sätt att göra det.


Dels finns det något som vi har valt att kalla ”analoga” extenders, lite konstigt kanske eftersom det är digitala signaler vi pratar om, men ni kommer snart att förstå hur jag menar.


En HDMI-signal kan man mycket förenklat säga består av 5 olika delar:

Rött, Grönt, Blått, synk och DDC (Digital Display Channel).


Det finns två olika "analoga" överförare med olika egenskaper beroende på vad man vill skicka.


De som jobbar med två nätverkskablar, de delar då upp signalen i Rött, Grönt, Blått, och synk och skickar var och en av signalerna i varsitt par i nätverkskabeln. I den andra kabeln skickar man DDC. Ljudet är inbäddat i bildsignalen så det kommer den vägen.

Med den typen av överförare kan man nå ungefär 40m och skicka HDMI samt IR.


De som jobbar med bara EN nätverkskabel, de delar också upp signalen i Rött, Grönt, Blått, och skickar det i varsitt par, sedan blandar man DDC och synk och skickar det i det fjärde paret. Den här typen av överförare klarar ungefär 25m och hanterar endast HDMI.


Båda dessa typer av tämligen kinkiga med vilken sorts nätverkskabel man använder. Detta beror på att nätverkskablar är väldigt olika, vi skall inte gå in mer på det här, jag har redan skrivit en avhandling om det som du hittar här: Bild och Ljud i nätverkskablage.


Alla nätverkskablar har ett värde som kallas "skew". Det beskriver skillnaden i procent mellan det kortaste och det längsta paret i kabeln. Vadå tänker du, de är väl inte olika långa? Jo faktiskt! vid tillverkningen av en nätverkskabel kan man beroende på precision (som också påverkar priset ganska kraftigt) tillverka en kabel med mycket eller lite skew.


I en dålig/billig kabel kan man ha en skew på upp till 20%. Det innebär att en kabel på 40m kan skilja 8 meter på kortaste och längsta paret. Och det innebär millisekunder när vi skickar signaler i dem. Om det skiljer 8m på den blåa och den gröna signalen så kan det innebär att mottagaren (Tv, projektor) inte förstår vad som kommer fram.


Med anledning av detta så avråder vi från att använda den typen av extenders, vi rekommenderar att man alltid använder sig av HDBaseT.


Andra sätt att skicka HDMI långt:

Aktiva kablar men inbyggd förstärkare

Nackdelar: fortfarande dyrt och stora kontakter i ändan på kablarna vilket gör att man inte kan dra i rör.


Fiber:

Nackdelar: DYRT! Svårt att göra själv.