Till / Från Komponent

Här samlar vi omvandlare som har med Komponent att göra!

Det gäller både omvandling till och från Komponent.