FM radio i industrilokaler och plåthallar

Sända ut FM-radio inomhus.


Vill du ha hjälp med detta? Maila Göran eller ring: 0300-660095!


Inom lager och industri vill man ofta vidaresända FM innanför skärmade plåtväggar. Behovet

är stort genom att FM allt oftare finns i både hörselskydd, mobiler och MP3-spelare.


Här kommer lite tips för att säkerställa ett bra resultat.


Att tänka på vid FM-utsändning inomhus:


Montera inte inomhus- och utomhusantenn intill varandra.

Vilka radiokanaler är viktiga? Detta påverkar monteringen av utomhusantennen.

Hur ser lokalen ut? Planera hur inomhusantennerna skall riktas

Utrustning som behövs:

1) Utomhusantenn

2) Mastförstärkare

3) Inomhusantenner

4) Effektförstärkare

5) Fördelare och avtappare


1) Val av utomhusantenn


För optimal mottagning montera en 5 elements FM-antenn utomhus. Montera antennen

vertikalt eller horisontellt beroende på vilka program som är mest intressanta. Antennen skall

monteras horisontellt för programmen P3 och P4 samt vertikalt för de flesta

närradiosändningarna.


2) Val av mastförstärkare för FM-signal


En mastförstärkare för FM-signal används i de fall antennsignalen inte är tillräcklig. Nivån vid

antennen bör vara ca 55 dB. En nätdel måste då också användas för att driva förstärkaren.

Professionella effektförstärkare, se nedan, har inbyggd 12-24 voltsmatning och då behövs inte

en nätdel.


3) Val av inomhusantenner


Valet av antenn för montering inomhus beror på storlek och utseende på lokalen. I större

lokaler används 3 eller 5 elements antenn och flera antenner kan behövas beroende på

placering. I små lokaler används antingen en rundstrålande- eller S-antenn.


4/5) Val av effektförstärkare och fördelare/avtappare


Till effektförstärkaren ansluts inomhusantennerna. Max 6 antenner bör anslutas till respektive

effektförstärkare. Beroende på kabellängder och placering av inomhusantennerna, delas

signalen upp till antennerna med fördelare eller avtappare.


Observera att beroende på nivå på utsignal kan det krävas tillstånd från PTS (Post och Telestyrelsen) för sådana här system.