HDMI kablar

En HDMI-kabel skall kunna bära en signal på upp till 10,75 Gbit/s. Det ställer stora krav på hur kabeln är konstruerad.

Visserligen är det digitala signaler, så kommer signalerna bara fram så blir bilden bra.

Men om du behöver en lång kabel, över 7m, så vill det till att välja en bra kabel med tillräckligt kraftiga kopparledare för att signalerna skall orka fram.

Köper du en av våra kablar från CYP/// så vet du att du har fått det bästa vi har hittat i HDMI-kablar.