Distributionsförstärkare för antennsignaler

Mastförstärkare används oftast för att förbättra en för dålig mottagning, visserligen är dagens mastförstärkare oftast tillräckligt kraftfulla för att också kompensera för de förluster som uppstår i nätet man har i huset.

Alla delar i ett antenn-nät "knycker" ju som bekant en del av signalen, kabeln dämpar ca 2db per meter, en splitter på två dämpar med ca 3,5db och en splitter på 8 utgångar dämpar 12db.


Db-skalan är logaritmisk vilket innebär att 3db är en halvering av styrkan. Det säger sig självt då att mycket kabel, stor splitter och många uttag kräver förstärkning.


Vanligt är då att man använder sig av en distributionsförstärkare.


Dessa kan då ha antingen en utgång som sedan splittas, eller så har man flera utgångar direkt på förstärkaren.


Det spelar ingen större roll vilket man väljer, bara den löser problemet.


Att räkna ut vad man skall ha kan vara ganska knivigt, därför finns vi och kan hjälpa dig.


maila på: [email protected] så hjälper vi dig.