Televés T-Force antenner

Vår huvudtillverkare av antenner; Televés har tagit fram nya antenner med nya filter och ny förstärkningsteknik. Dessa kallas för T-Force.

Tyvärr så gjorde regeringen en tvärvändning i utrymningen av frekvensbandet 700 Mhz och senarelade detta. Detta har ställt till det rejält i antennbranschen då alla nya antenner hade LTE-filter som just filtrerade bort allt över 700Mhz. Dessa antenner innebär att alla som bor i områden som ännu inte blivit frekvensomlagda kommer att missa en hel massa kanaler fram tills omläggningen är klar.

Numera har vi tillgång till dessa nya antenner med filter som ger omfång på både kanal 21-48 eller kanal 21-60.

När man beställer någon av dessa antenner eller paket så tittar vi på beställningsadressen och levererar det som är rätt för den adressen vid aktuellt tillfälle.

Det innebär att man i framtiden eventuellt kan behöva montera ett filter om man fått en 21-60 för att det skall fungera fram tills omläggningen är klar.

Allt beror på vad man slutligen beslutar att detta frekvensband skall användas till.

Det viktiga för dig som kund att veta är att vi alltid levererar senaste teknik och den antenn som passar bäst just där du skall ha den.

Om du vet med dig att du skall använda antennen väldigt långt bort ifrån din beställningsadress kan det vara bra att meddela oss detta.

Ofta ringer vi upp och kollar av också.