Mobilförstärkning/Repeaters på 700/800 och 1800MHz

I takt med att 4G-tekniken blir bättre, VoLTE-tekniken blir bättre och operatörerna vill styra trafiken hit av kapacitets-skäl så förändras hela branschen vad gäller förstärkning av mobiltäckning och användandet av repeaters. Bara under 2021 har det skett massor med förändringar som gör det mer och mer komplext att avgöra vad man skall ha på olika ställen.

Vi alla sitter i händerna på våra mobiltelefoni-operatörer. Utan att vi vet om det så styr de våra telefoner mer och mer och talar om vilket nät telefonen skall använda. För iPhone-användare är det än mer tydligt än för Android-användare. I en iPhone av modernt snitt  kan man inte längre stänga av 4G. Detta har varit en förutsättning tidigare för att kunna använda en repeaterlösning baserad på 3G-teknik. Något som för bara ett år i princip var det enda man fick förstärka. Det innebär att man måste finna nya vägar, detta ställer också mycket större krav på leverantörerna av repeater-utrustning och att man gör en mycket noggrann behovsanalys av kunden. Vad för telefoner använder kunden, vilken operatör? Vilken typ av abonnemang. För bara ett år sedan fanns flera sub-operatörer (en operatör som säljer en telefonilösning med exempelvis företagsväxel men som använder en annan operatörs nät) som INTE hade stöd för VoLTE. Och utan stöd för VoLTE i abonnemangen eller telefonerna är man hänvisad till 2G (GSM) eller 3G för att kunna ringa.

Idag har de allra flesta detta vilket gör att man kan välja en repeaterlösning med ren 4G, alternativt en med 2G och 4G. Detta var inte möjligt tidigare. Och om majoriteten eller alla användare har iPhone så MÅSTE man välja denna lösning eftersom dessa telefoner inte går att låsa på lägre tekniker. Har man då minsta lilla läcksignal in från 4G kommer iPhonen ovillkorligen att låsa på 4G eftersom operatörerna vill ha det så.


I dessa fall finns det då möjlighet numera att skaffa repeaters i en del frekvensband som tidigare inte var möjligt:

700MHz

800MHz

1800MHz

Här kan du läsa mer om de olika frekvensbanden och vad de har för möjligheter.


LÄS MER, hela vår serie av "artiklar" om mobilsystemen:

Vad betyder egentligen 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE, LTE?

Förklaring över de olika frekvensbanden och vad de innehåller.

Vad är VoLTE

Kan man ha repeaters i 700, 800, 1800 och 2600-banden

Vad händer i 2100-bandet?

Vilken repeater skall jag välja?