Fördjupad information om repeaters/mobiltäckning

När man vill förbättra täckningen för mobiltelefoni inomhus behöver  man en repeater. Vad för repeater man får använda och vilket  frekvensband man bör använda beror väldigt mycket på vad för användare,  vilka telefoner och vilken typ av abonnemang man använder.

Historiskt  har man ju enbart fått använda repeaters för 3G i det gamla  2100MHz-bandet. Detta är på väg att stängas och därför måste  repeater-användandet flyttas till andra frekvensband och tekniker.
Operatörerna är ganska restriktiva med var man vill släppa in "privata" radiosändare i näten och kräver olika saker i olika band.

Här kommer vi att berätta lite om både frekvenserna men också om de olika teknikerna.

Vill du lära dig mer kan du gå hit så hittar du hela vår guide: Guide till mobilnäten

Frekvenser:

900MHz

Detta frekvensband innehåller:

För Telia som operatör:

2G  (överallt), gammal hederlig GSM-telefoni med mycket begränsad  datakapacitet. Fungerar för alla telefoner och alla  abonnemang/kontantkort. Se det som mobiltelefonins "Volvo 240". Otroligt  stabilt!
3G (på vissa platser) , samtal och data med hastigheter upp  till ca 30Mbit/s. Stabilt och väl fungerande för både datatrafik och  samtal. Detta är dock under avveckling och kommer under 2021 och 2022  att bli 4G istället.
4G (på vissa platser där konvertering gjorts),  ren datatrafik med höga hastigheter upp till ca 100Mbit/s. har  egentligen inte telefoni, men med tekniken VoLTE (Voice over LTE)  (samtal i 4G-nätet) kan man ändå telefonera.
Än så länge är VoLTE inte  lika stabilt för samtal som 2G och 3G, men det blir bättre och bättre.
När Telia är klara med sin konvertering kommer 900-bandet i hela Sverige att innehålla 2G och 4G.

För Tele2 och Telenor som operatörer:

Dessa  två operatörer samarbetar i ett nät som heter: "Net4Mobility" och  driver där 2G och 4G. Det innebär att det fungerar för alla användare  med både telefoni och datatrafik. De har även egna basstationer på 900-bandet på vissa håll.

Att vi väljer att presentera 900MHz överst beror på att det innehåller 2G vilket fungerar för allt och alla! Gräv fram en gammal Nokia 3310 så fungerar den ännu med 2G.

TRE som operatör:

Tre driver nät på 900MHz som innehåller 3G, d.v.s. samtal och data.

Tillstånd på 900MHz:

Alla  operatörer erbjuder tillstånd för repeaters på 900MHz, det brukar inte  vara några problem att få tillstånd om man har tillåtna grejer.

Tidsram: Alla operatörers tillstånd på 900MHz löper ut den 31/12 2025, vad som händer därefter är i dagsläget (2021-11-20) mycket oklart. Det innebär att man sannolikt måste göra en uppgradering av sin utrustning vid den tiden till ett annat band.

Tekniker: Eftersom 900-bandet innehåller blandat 2G, 3G och 4G är det väldigt beroende på operatör, telefoner och användare om detta är rätt val för repeaters. Bäst är att kontakta oss för att avgöra.


700MHz

På 700-bandet bedriver Telia, Tele2 och Telenor (dessa 2 gemensamt i Net4Mobility) 4G.

Tillstånd på 700MHz:

Enligt uppgift skall man kunna ansöka om tillstånd på 700MHz, dock är vi rätt övertygade om att man i de allra flesta fall kommer att bli hänvisad till 900 eller 1800 då operatörerna vill hålla 700 "rent". Hos flera av operatörerna finns inte ens valet i ansökan att välja 700.

Tidsram: Operatörernas tillstånd i 700 MHz-bandet löper fram till den 31/12 2040.

Tekniker: Ett rent 4G/5G-band vilket innebär att allt måste stödja VoLTE för att man skall kunna ringa.


800MHz

Detta  frekvensband är endast 4G och används mest en bit utanför stadskärnor  och på landsbygden, det innehåller lite lägre datahastighet men å andra  sidan har det bättre räckvidd tack vare den lägre frekvensen.

Alla operatörer (även TRE) driver 4G på 800-bandet, Tele2 och Telenor både som egna basar och gemensamma i Net4Mobility (dessa identiferar sig som "Sweden Mobile").

Tillstånd på 800MHz:

För det mesta går det att få tillstånd på 800MHz hos de flesta operatörer, men de är betydligt mer restriktiva här än på 900 och 1800-banden. Anledningen är att man oftast vill samla repeater-användandet i ett begränsat antal band för att ha bättre kontroll. Dessutom innehåller ju detta band endast 4G/datatrafik vilket innebär att de flesta användare lika gärna kan montera en 4G-router med en yttre antenn och sedan sprida signalerna inomhus med wifi.

Tidsram: Alla operatörers tillstånd på 900MHz löper ut den 31/12 2035, med andra ord 14 år framåt. Investerar man i utrustning här så är förmodligen utrustningen färdig för byte långt innan tillstånden går ut.

Tekniker: Eftersom 800-bandet endast innehåller 4G så måste ALLA användare ha telefoner och abonnemang som stödjer VoLTE-tekniken, annars kan man inte ringa.


1800MHz

1800-MHz-bandet är ett frekvensband som finns på många håll i landet. Det upptas helt av Telia, Telenor och Tele2 (de senare i det gemensamma nätet Net4Mobility) vad vi vet. Operatören TRE köpte ett tillstånd i bandet 2016, men så vitt vi vet används det ännu inte. Om någon vet mer tar vi tacksamt emot informationen. Dessa operatörer driver 4G i frekvensbandet, på enstaka håll finns 2G (GSM) som kapacitetsförstärkning men det är inget man kan förlita sig på. Det innebär att allt gällande 1800MHz-bandet är detsamma som för 800MHz-bandet. För att vara säker på att kunna använda det skall man ha fullt VoLTE-stöd i abonnemang och mobiler.

 

Tillstånd på 1800MHz:

På 1800-bandet är det för det mesta relativt enkelt att få tillstånd hos operatörerna, det är ett av banden de anser som OK för repeaters. Det används flitigt för företag som kör VoLTE rakt över, Oftast där man har tjänstetelefoner av samma modell med likadana abonnemang så man har central kontroll över att alla kan använda systemet.

Tidsram: Lite krångligare, TRE´s tillstånd går ut 31/12 2027. Tele2 och Telenor´s gemensamma nät Net4Mobility har olika tider inom olika frekvensblock, en del löper till 31/12 2027 och andra löper till 31/12 2037. Detta KAN innebära att en repeater installerad idag eventuellt blir otillåten 31/12 2027 då den täcker hela spektret inom bandet. Då kanske man måste byta den till en som endast förstärker de frekvenser som lever vidare till 2037. För Telia ser det ut på precis samma sätt, två band om vardera 5MHz löper ut 31/12 2027 och resterande 5 löper ut 31/12 2037.


2100MHz

2100-bandet är väl det som är mest känt som 3G. Det lanserades i Sverige i november 2006. Det var första gången man kunde surfa snabbt med mobil teknik och första gången videosamtal gick att genomföra. Ett genombrott för döva i Sverige. Jag har själv ett starkt minne av att det var spännande att sitta som passagerare i en bil på E6 genom Halland och kunna utföra bankärenden i 110km/h. Det kändes stort!

Nu är detta nät på väg att släckas ner av både Tele2, Telia och Telenor. Telia och Tele2 har i princip över hela Sverige drivit detta nät gemensamt i Svenska UMTS Nät AB (SUNAB) Telenor (och TRE) har drivit eget nät i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona, utanför dessa städer har de jobbat gemensamt i 3GIS. Det är också de som än så länge verkar hålla i är det gemensamma nätet. Frågar man de om tidsplan så får man svaret: "Vårt tillstånd går ut 2025". Så vad som händer där är numera väldigt oklart.

Tillstånd på 2100MHz:

Telia, Tele2 och Telenor har helt slutat att lämna tillstånd i detta band. Om 3GIS och TRE fortfarande lämnar tillstånd vet vi inte då vi avråder alla att installera detta eftersom det är under avveckling.

Tidsram: ALLA OPERATÖRERS TILLSTÅND går ut 31/12 2025.

Tekniker: 3G i olika former. TRE har även 4G inom bandet.

2600MHz

2600-bandet är ett rent 4G-band. (TRE kör även 5G här med TDD-teknik) Här samarbetar Tele2 och Telenor också i Net4Mobility, Telia och TRE kör eget. Detta band används oftare i städer och tätare områden.

Tillstånd på 2600MHz:

Enligt uppgift skall man kunna ansöka om tillstånd på 2600MHz, men det är högst troligt att man får nej eller blir hänvisad till 1800 om det finns, alternativt 900. Skulle inget av dessa finnas men 800 finns så blir det troligast där man hamnar. Känslan är att operatörerna vill hålla detta nät "rent" från repeaters så mycket det går. Precis som på 700-bandet så finns det operatörer som inte ens har med 2600 som ett alternativ i sina ansökningshandlingar.

Tidsram: Tillstånden för samtliga operatörer i 2600MHz-bandet löper egentligen ut den 31/12 2023, men det finns åtminstone ett förslag på att förlänga dessa till och med den 31/12 2025. Om det är klubbat än har vi inte funnit, men det har skett en lagändring för att man skall kunna förlänga dessa tillstånd, vilket får tolkas som att alla avsikter är att förlänga tillstånden. Anledningen till det är att man vill att 900, 2100 och 2600 skall löpa ut samtidigt. Det förenklar för både PTS och operatörerna om nya auktioner och tilldelningar kan ske simultant för att tre band.

Tekniker: 4G och viss 5G vilket innebär att alla användare, abonnemang och telefoner kräver VoLTE-stöd för att kunna ringa.

 


 

LÄS MER, hela vår serie av "artiklar" om mobilsystemen:

Vad betyder egentligen 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE, LTE?

Förklaring över de olika frekvensbanden och vad de innehåller.

Vad är VoLTE

Kan man ha repeaters i 700, 800, 1800 och 2600-banden

Vad händer i 2100-bandet?

Vilken repeater skall jag välja?