Inverters för att göra om 12 eller 24 v till 230 v

KÖPRÅD och allt annat du behöver veta för att välja rätt inverter eller växelriktare som det också kallas.

Inverter i lastbil? Klicka här!

Varför skall det vara så krångligt med Power Inverters? Och vad skall man köpa?

För att svara på det så behöver man en kort förklaring till vad som är skillnaden mellan likspänning DC och växelspänning AC. Allt som finns i ett batteri är alltid likspänning och allt som finns i ett vägguttag är alltid växelspänning.

Likspänning (eller likström) består av en plus och en minus pol, växelspänning (eller växelström) består av en eller flera faser i kombination med eller utan nolla.

I princip all elektronik behöver likspänning för att kunna fungera, därför sitter det en likriktare inbyggd.

Likspänning har alltid samma riktning, medan växelspänning ändrar riktning hela tiden.

Det finns massor med olika inverters, dock är det tre huvudtyper som är vanligast.

Fyrkantvågmodifierad sinusvåg (modifierad fyrkantvåg) och ren sinusvåg.

En fyrkantvåg är som ordet beskriver en vågform som är väldigt kantig. Spänningen varierar tvärt över tiden, något som de flesta växelspänningsapparater inte tycker om. Många apparater kan rent av gå sönder av detta. En typ av inverters som gudskelov är på väg bort för att det varit så mycket problem med dem.

En fyrkantvåg ser ut så här:

Beskrivande bild över fyrkantvåg växelspänning från inverters


Den här typen av inverters säljer vi inte, och vi avråder bestämt från att använda dem
En modifierad vågform (kallas både modifierad sinus eller modifierad fyrkantvåg. En vågform som är trappformad, den kan ha fler eller färre trappsteg, dock är det fortfarande en vågform som många apparater inte tycker om.

En modifierad våg kan se ut så här:

Beskrivande bild över modifierad våg (modifierad sinusvåg) växelspänning från inverters


Den här typen av inverters fungerar till väldigt många saker, men å andra sidan så är det många saker som inte gillar den strömmen också. Om du bara skall ha enstaka förbrukare skall du välja ren sinusvåg, men vill du ha väldigt hög effekt så måste det bli den här typen.


En ren sinusvåg är det som finns i vägguttaget hemma. En inverter med ren sinusvåg kan driva alla vanliga 220-240 volts apparater, bara man har tagit hänsyn till effektförbrukningen.

En ren sinusvåg ser ut så här:

Beskrivande bild över ren sinusvåg växelspänning från inverters


Definitivt den typ vi rekommenderar!

Varför är inte alla inverters ren sinusvåg då? Så slipper man köpa fel!

Helt enkelt för att det är mycket dyrare att bygga dem.

Vad kan man köra på de olika då?

Det är inte helt lätt att svara på, beroende på att nätadapters är olika konstruerade (när man nu pratar om apparater som har nätadapter). Och andra produkter kan vara utrustade med elektronik utan att man vet om det.

Våra råd:

Följande bör köras på en ren sinusvåg.
All elektronik; TV, dator, laddare till elektronik (digitalkamera, navigator mm)
Lysrör av alla sorter, även portabla för 220v. Detta inbegriper även lågenergilampor.
Laddare till elverktyg, elverktyg med hastighetsreglering mm.

Vad kan hända om man kopplar en med modifierad våg då?

En del produkter funkar utmärkt, till att börja med. Andra kommer även framåt att fungera utmärkt. Men en hel del elektronik, och i synnerhet laddare till datorer, nätatdapters till tv mm tycker inte om den språngartade spänningshöjning som sker. Detta kan leda till oönskade störningar, överdriven effektförbrukning, överdriven värmeproduktion och i värsta fall till att invertern eller elektroniken går sönder.

Vad skall man välja för effekt då?

Det beror ju helt på vad du vill driva. En del vill köra lite laddare och kanske sin laptop, andra kansk vill kunna köra ett kylskåp eller en monster borrmaskin. Du måste läsa vad du har för förbrukning på apparaten/apparaterna du vill koppla in. Och du måste ta hänsyn till att de flesta apparater förbrukar mycket mer effekt vid uppstart än vid kontinuerlig drift i synnerhet om de innehåller en motor.. De flesta inverters har alltid två olika värden, ett lägre och ett högre. Det lägre värdet visar den kontinuerliga belastning du kan lägga på den, det högre värdet vad den klarar i "peak" alltså under ett kort ögonblick.

Vanliga "små" inverters är oftast på 150W. Det finns även en hel del på 300W.

Vad räcker det till då? 

På många apparater står förbrukningen i watt, då är det enkelt. På andra apparater står det i Ampere (A), då får man räkna. Och då skall man hålla tungan rätt i mun, för Strömmen (Amperen) varierar beroende på spänningen. Vid 230 Volt är 1 Ampere 230W. Vid 12 volt är en Ampere 12W. Hängde du med? Du måste alltså läsa på nätadaptern/transformatorn eller vad det nu är vilket värde som står vid spänningen 220-240 Volt.

Typiskt exempel; Laddare/nätadapter till en HP Laptop: 110-240V 1,5A 50-60Hz

Här får man fundera lite då, nyss kom vi fram till att 240 volt 1,5A borde vara 360W. Men om den kopplas på 110V (USA) och det är 1,5A så blir det bara 165W. Vilket är rätt? Det troliga är att förbrukningen är 165W eftersom det stämmer med 110 Volt. De hade knappast vågat ange 110 Volt 1,5A om den verkliga förbrukningen hade varit 3,27 Ampere, d.v.s 360W på 110 volt. 

Dock är det över 150W vilket gör att rätt val blir en på kontinuerligt 300W.

Annat exempel: Laddare till digitalkamera, Canon: 0,1 A vid 240 Volt (specificerat) = 24W

Och så vidare. Alltså;

Watt dividerat med Volt = Ampere

Eller

Volt multiplicerat med Ampere = Watt

Eller

Watt dividerat med Ampere = Volt

Då har jag bara en fråga kvar. Varför är det ciggplugg på vissa, andra har klämmor och en del har kabelskor?

Helt enkelt för att du kan inte belasta ciguttaget i bilen hur mycket som helst. När du krämar på en bit uppåt måste kablarna ligga direkt på polerna på batteriet, och med rätt rejäla kablar dessutom. Och då får vi ett litet roligt räkneexempel igen.

1000W 230 volt = 4,34 A vid 230 v.
Verkningsgrad; ca 90% (innebär att omvandlarna "knycker" lite ström själva.)

effektförbrukningen vid 12 volt blir då: 1111 Watt. Det blir ca 90 Ampere vid 12 volt. Ganska rejäla kablar alltså.


I princip alla våra inverters skickas direkt till dig som kund från vår leverantör Nedis. De har numera sitt lager i Holland så det tar normalt 48 timmar (vardags-tid) innan den finns hos dig.