Viktigt om multiswitchar

Om du skall koppla in en PVR, det vill säga en inspelningsbar satellitmottagare så behöver du två kablar.

Om du använder en multiswitch så går det följaktligen åt två utgångar till varje uttag. Det innebär att en multiswitch med 4 utgångar kan försörja 2 uttag, en med 6 utgångar kan försörja 3 uttag och en med 8 utgångar kan försörja 4 uttag.

Vårt råd är att dra fram dubbel kabel till varje uttag och ansluta den i uttaget. Om du bara använder vanliga mottagare utan inspelning på några platser så ansluter du helt enkelt bara den ena kabeln i multiswitchen. På så sätt kan du enkelt koppla om, om du vill byta plats på boxen/boxarna med inspelning.

Alla våra villapaket levereras därför med lika många dubbeluttag som det finns på multiswitchen, men du kan alltså bara använda dubbelfunktion på hälften så många.