Frekvensomläggningen i marknätet 2016/2017

Det pågår en massiv omläggning av frekvenser och kanaler i det digitala marknätet. Teracom har gjort förändringar med start uppe i Norrland och jobbar sig sedan söderut över landet. Senaste förändringen skedde den 8 november runt Uppsala-trakten.

Vi får mycket frågor om vad som faktiskt händer och vad man behöver göra.

BOXER är häftigt på "krigsstigen" och förklarar i brev och telefonsamtal: "Har du inte SVT1HD i din box eller din tv så MÅSTE du skaffa en ny box!

Vi tänkte i sann "Digitaltvexperten-anda" skina lite ljus över alla frågeställningar och ge er beskeden så gott vi kan!

Myten som Boxer sprider: Har du inte SVT1HD i din box eller din tv så MÅSTE du skaffa en ny box!

Sanningen: Det måste du inte alls, det handlar om vilka kanaler du tittar på / vill titta på!

Sändningssystemet är uppdelat på MUXAR (en mux kan förklaras som en paketering av kanaler som alla sänds på en och samma frekvens).

I en mux kan man bara ha ett sändningssystem, antingen DVB-T som vi har haft sedan det marksända digitaltv-nätet startade, och DVB-T2 som infördes när man startade upp HD-sändningarna.

I det upplägg man haft fram till den nu rådande omläggningen så har mux 6 och 7 sänt i DVB-T2 och de övriga muxarna har man använt DVB-T.

I det nya upplägget så tar man bort "gamla" MUX 4 och fördelar dessa kanaler i de andra muxarna. Mux 5, 6, och 7 kommer att ha den nya standarden DVB-T2.

Det innebär att den gamla standarden DVB-T kommer att vara kvar i ALLA de tre första muxarna. Det innebär också att följande kanaler kommer att kunna tas emot med "gamla" boxar och TV-apparater.


Tv-kanaler som ingår i MUX1 efter frekvensomläggningen

Tv-kanaler som ingår i MUX2 efter frekvensomläggningen

Tv-kanaler som ingår i MUX3 efter frekvensomläggningen

Det innebär alltså att om du inte tittar på några andra kanaler än dessa, och om du inte efterfrågar den höjning av bildkvalitet som HD-kanalerna innebär så behöver du INTE skaffa någon ny utrustning.

Exakt hur länge detta kvarstår vet man inte, men SVT skall enligt de uppgifter vi fått fortsätta sända i DVB-T åtminstone fram till 2020.