Hitta rätt TV-mast

På grund av förändringarna på täckningskartan hos Teracom så erbjuder vi en ny tjänst.

Hitta rätt TV-mast

Sedan en tid tillbaka finns inte Teracoms täckningskarta kvar i samma omfattning som tidigare!
Inte heller den som Boxer hade (det var egentligen Teracoms). 

De som skall installera en TV-antenn vet knappt åt viket håll man skall rikta antennen, inte ens var de olika tv-masterna står i det marksända tv-nätet som idag är baserat på DVB-T och DVB-T2.

Hur kan vi svara på frågorna?

Vi har hållit på med den typen av analyser över webb och telefon i över femton år. Vi har samlat på oss enormt mycket erfarenheter och även platser och koordinater samt höjd på de allra flesta tv-masterna i Sverige, både de stora men också ett stort antal av de mindre slavsändarna.

Vi vet fällorna med de olika frekvenserna, hur signalerna dämpas och vad som kan störa signalerna.

Att göra en sådan analys av mottagningen på en specifik plats baserat på ett antal intill-liggande tv-master kan ta allt från ca en halvtimma till mer än det dubbla.
Det är liksom inte bara en kompassriktning som behövs, man behöver ta hänsyn till topografiska data (topografisk profilering) samt frekvenser och Fresnel-zoner.

Om du väljer att köpa ditt antennpaket av oss så ingår den här tjänsten, men om du vill handla någon annanstans, bara prova att rikta om en redan befintlig antenn, eller redan har handlat hos någon annan som inte kan hjälpa dig så kan vi självklart bistå, men vi kan inte göra det gratis.

Vill du ha en komplett analys av ditt läge, vilken mast du skall rikta mot, vilka grader på kompassen, en topografisk profil mellan dig och masten och en rekommendation om vilken antenn du skall välja om du har en som inte fungerar?

Köp denna:
Hitta rätt TV-mast

Fyll i uppgifterna så återkommer vi över mail eller telefon med vår bedömning av ert läge.

Varför har Teracoms täckningskarta tappat funktion?

Som en del av att skydda infrastrukturen i Sverige mot främmande makt så har Teracom beslutat, eller blivit ålagda, att ta bort information som kan användas för att skada Sveriges infrastruktur.
Eftersom TV masterna ibland även innehåller teknik för t.ex mobiltäckning så anses dessa nuförtiden som extra känslig infrastruktur.

Tidigare har vi kunnat se både riktning, plats och avstånd ifrån sändarmasten på täckningskartan, så är det inte längre.