Vägguttag för antenn och satellit

Vägguttag för antenn finns i många olika varianter.

Det här är kan man säga en hel vetenskap.


Enkelt förklarat; skall du bara ha ett uttag i slingan skall det vara ett slututtag/serieuttag 

avslutat med ett slutmotstånd. Skall du ha flera skall de på vägen vara med en viss dämpning beroende på hur 

många som ingår i slingan, och det sista skall vara ett slututtag.


Hur gör man en korrekt antenn-installation med ett nät med flera uttag?


Det där är en fråga som kräver sitt svar. Vi skall försöka att reda ut begreppen här.

Vi vet att det är mycket text att läsa, men det behövs för att man skall förstå, ta dig tiden så blir du mycket klokare!


När man bygger ett antenn-nät finns två sätt att göra det:

Stjärn-nät: Alltså en fördelningspunkt med separat kabel till varje uttag!


Kaskad-nät (Seriekoppling): En slinga med flera uttag efter varandra.

I stora installationer är det ju en kombination av båda.


Finns möjligheten skall man alltid välja Stjärn-nät!

Det ger på ett enkelt sätt ett balanserat nät med jämn nivå i alla uttag!


För att få förståelse så skall vi börja med lite grundläggande antenn-teknik.

En signal dämpas (minskar i styrka) av två olika orsaker: Uppdelning till flera och dämpning i kabeln.


Uppdelning till flera

När man förgrenar signalen på ett eller annat sätt så tappar man styrka. Frågan är var man vill tappa den. 

I ett stjärn-nät så tappar man allt i fördelningspunkten och därmed lika mycket per uttag (plus kabelns dämpning). 

I ett kaskad-nät tappar man i genomgången mellan uttagen och utkopplingen (när man tar ut signalen till en tv). 

Denna dämpning sker oavsett om en tv är inkopplad i uttaget eller ej.


Uttag finns med många olika värden och det är det man jobbar med för att skapa balansen.

Ett uttag har två olika dämpningar; genomgångsdämpning och utkopplingsdämpning.

Ju högre utkopplingsdämpning desto lägre genomgångsdämpning samt tvärtom.


Vidare så skiljer det mycket mellan olika uttag från olika tillverkare, man skall inte köpa det billigaste 

kina-tjafset man hittar, då får man problem. Om ett uttag kostar 45:- eller 90:- spelar ju faktiskt inte så stor roll 

i det långa loppet, det skall ändå sitta där ett antal år.


Just nu jobbar jag med ett verkligt "case" som ser ut på följande sätt:


Antenn med inbyggd förstärkning på taket, kabel ner till en nätdel med två utgångar. Den ena utgången går till två 

tv (grenat med ett vanligt t-kors = ca 3,5db dämpning per tv) 

Andra utgången går till en slinga med 4 uttag.


Dessa 4 uttag är "slentrianmässigt" valda med en utkopplingsdämpning på 4db och då brukar 

genomgångsdämpningen vara 3-5db (i ett kvalitetsuttag, i skräp kan den vara betydligt högre).


Detta innebär att slingan ser ut som följer:


Uttag 1 = -4db (plus kabelns dämpning)

Uttag 2 = -4db (utkoppling) och -4db (genomgång i uttag 1) = -8db (plus kabelns dämpning)

Uttag 3 = -4db (utkoppling) och -8db (genomgång i uttag 1 och 2) = -12db (plus kabelns dämpning)

Uttag 4= -1db (utkoppling) och -12db (genomgång i uttag 1, 2 och 3) = -13db (plus kabelns dämpning)


Det säger sig själv att med en sådan obalans i nätet så blir det inte bra.


Vad man måste göra då är att anpassa uttagen i slingan med olika dämpning för att uppnå balans. 

Detta är inget vi rekommederar att man gör själv då det är ganska knepigt, dock hjälper vi gärna till att räkna ut detta, 

det enda vi vill är ju givetvis att man köper delarna av oss. Dels för att vi skall få ut något av vårt arbete, men också för

att veta vilka produkter som används för att kunna supporta efteråt om något inte fungerar som det var tänkt.


Ett nät kan ju också vara en kombination av kaskad och stjärna, då blir det ännu klurigare att räkna rätt. Likaså om 

ett nät är assymetriskt, alltså består av olikformade slingor, exempelvis en slinga med två uttag och en annan med fyra. 

Allt detta kan vi hjälpa till med att räkna på.


Isolation


Isolation är en "avskärmning" man eftersträvar mellan uttagen i ett nät. Detta för att apparaterna som är inkopplade till 

uttagen inte skall störa/påverka varandra. Isolationen består i den dämpning som finns i alla ingående delar i nätet och 

räknas fram olika beroende på om man har stjärna eller kaskad. 

I hyresfastigheter/kabeltv finns ett isolationskrav mellan två uttag på 42db.


Därför skall man inte välja uttag med för låg dämpning, man bör alltid ha minst 6-8db i varje uttag.


Det finns även andra anledningar till att man alltid skall avsluta en installation med ett uttag istället för att dra 

kontakten direkt från en splitter/förstärkare/antenn till tv:n. Bl.a. för att komma tillrätta med fenomen som exempelvis 

stående våg mm. Detta är ganska nya rön som man har kommit fram till efter att ha analyserat ett stort antal case 

med problem med just mottagning av digitaltv, detta blir mer och mer tydligt när det har blivit fler muxar/kanaler i nätet.


Men vi skall inte gräva för mycket i det tekniska utan koncentrera oss på att vi alltid eftersträvar minst 6-8 db i varje uttag.


VI säljer alla typer av uttag med alla dämpningar, vi har också det mesta på lager! MEN För att undvika
felbeställningar så har vi inte alla sorter i shopen, kontakta oss istället!

När det gäller att utöka med fler uttag i en fastighet ansluten till Comhem är det ännu viktigare att man gör rätt.

Först: Man får absolut inte koppla in sig på kabeln inne i väggen före uttaget. Man kan skapa oreda i systemet som påverkar även dina grannar i det läget. Om man gör det så kan man få en tekniker från Comhem knackandes på dörren för att man har varit där inne och skruvat.

Man skall ALLTID plocka ut tv-signalen med en vanlig antennkontakt i uttaget, sedan får man bygga ett "nytt" nät efter det. Detta skall givetvis beräknas och konstrueras på samma sätt som alla antenn-nät.

Vi har designat ett hundratal sådana utbyggnader för kunder runt om i Sverige och alla har fungerat perfekt. Kontakta oss du också för att få en professionell lösning på att titta på dina Comhem-kanaler på fler ställen i huset eller lägenheten.

Vi bits inte, vi hjälper dig!

Dämpning i kabeln!