Digitala RF-modulatorer, gör din egen antennsignal

Med en RF-modulator kan du göra om en videosignal från en komposit eller en scart till en vanlig antennsignal. Bra om du vill distribuera ut en signal i ditt befintliga antenn-nät.

Sedan ett par år har det kommit digitala RF-modulatorer, vissa av dem har haft HDMI in och blivit oerhört populära då man kunnat tillverka egna HD-kanaler från HDMI.

Dessa är inte tillåtna och kan sluta fungera om man använder de till HDCP-krypterat material. Läs mer om det HÄR!


Dock fungerar de TERRA vi säljer i dagsläget.

Digitala modulatorer i kabeltv-nät.

Det blir mer och mer populärt att använda digitala modulatorer för att skicka ut egna signaler i antenn-nät. Det kan vara allt från egna powerpoint-presentationer från en dator, intern-tv eller bild från videokameror.

Det man skall ha klart för sig att kommersiellt material inte är tillåtet att modulera ut på detta sätt även om många modulatorer fungerar till det också. De borde inte fungera till det, men likväl gör de det ändå.

Sådant material kan vara streamade signaler från Netflix, HBO och alla andra streamingtjänster,
TV-kanaler streamade från en dator, digitalboxar mm.

Vi säljer modulatorer som är korrekt konfigurerade och INTE klarar av detta, de rekommenderar vi för kommersiellt bruk, företag mm. Dels för att man inte riskerar att de skall sluta fungera, men också för att de är extremt driftsäkra och långlivade. Den modell vi jobbar med här heter Johansson 8202.

Vi för även ett sortiment från Terra som klarar av kommersiellt material, men man skall ha klart för sig att den funktionen kan upphöra utan förvarning. Man kan läsa mer om det här:

Om man har kabel-tv (all i allmänhet och COMHEM i synnerhet) in i sin fastighet eller lägenhet är det lätt att tänka att man vill ha en modulator för DVB-C som systemet heter som används för digital kabel-tv. Vi avråder från detta bestämt! Anledningen är att de allra flesta tv-apparater eller digitalboxar trots att de kan ta emot signalerna inte kommer att lagra och visa den modulerade signalen man skickar ut.

Detta beror på att kabeltv-näten (alla i allmänhet och COMHEM i synnerhet) låser sina kanalpaket med hjälp av de funktioner som finns i DVB-C och gör så att inget annat än det de själva sänder ut kan hittas av apparaterna. Att förklara hur och varför skulle ta enormt lång tid, så vi tar den korta förklaringen:

När man kanalsöker på en TV efter digitala kabeltv-kanaler så skall man mata in en frekvens och ett nät-ID. Men den informationen hämtar apparaten en lista över alla kanaler som finns i nätet och sparar den. Endast de kanaler som finns i den listan kommer att sparas, inget annat. På dessa apparater brukar också manuell kanalsökning på digital kabel-tv vara inaktiverad, vilket innebär att man inte kan söka upp kanalerna på egen hand.

Vi rekommenderar därför att man istället använder sig av DVB-T (Digital marksänd TV) i modulatorn trots att det skall ut i ett kabeltv-nät. Sedan kan man (om apparaten klarar det) skapa en favoritlista med blandade DVB-C och DVB-T kanaler. Om apparaten inte har favoritlistor får man tyvärr växla mellan digital kabel och digital marksänd TV för att få in sin/sina egen/egna kanal/kanaler.

En annan fördel med detta är att man kan modulera ut kanalerna på lägre frekvenser med mindre signalförluster som följd. I exempelvis Comhems nät är den enda lediga frekvenserna uppe på kanal 60 och däröver. Därmed finns också en risk att man kan plocka upp störningar från mobiltelefoni på dessa kanaler då man kör mobiltelefoni på dessa frekvenser idag. Har man dåligt skärmade kablar mm till sina tv-apparater och har signaler på dessa frekvenser i ett kabel-nät så kan telefonernas signaler ge störningar.

Är det företagsinstallation man avser och väljer Johansson 8202 är det inget problem då den modulatorn hanterar både DVB-C och DVB-T.

Väljer man en av Terras modulatorer så är de specifika för respektive sändningsteknik och därför är det viktigt att välja rätt från början.