Produkt-kyrkogård

Vi har valt att samla alla utgångna produkter som vi inte längre säljer i en produkt-kyrkogård.
Eftersom dessa inte längre är aktiva produkter har vi valt att inte ha de direkt i kategorilistan utan de nås genom denna sida istället.

OBS. Produkterna ligger inte i någon speciell ordning och det är inte säkert att produkter som ligger i underkategori 1-10 finns i huvudkategorin Utgångna produkter.

Utgångna produkter

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Anledningen till att vi har kvar dessa är att det kan finnas värdefull information i beskrivningar, bilder mm som man kan vara hjälpt av att hitta via exempelvis Google.