Matrisväxel

Vad som kännetecknar en matrisväxel är att den har minst två ingångar och minst två utgångar där man kan välja att skicka vilken insignal som helst till vilken utgång som helst, man kan också skicka samma in-signal till alla utgångar om man skulle vilja det.

Allt detta är oavsett storleken på matrisen, den kan alltså ha 2 källor till 2 bildvisare, men den kan även ha 64 källor till 64 olika bildvisare med full flexibilitet mellan alla.