Motordrivna Tavel förflyttare

Dessa produkter är väl egentligen inte så TV relaterade. Men vad det handlar om är att förflytta exempelvis en tavla före att frigöra en TV. Detta för att göra miljön snyggare när TV:n inte används.