Ljudregulator / Delay / LipSync-fixare

Här finns "ljudfixare", bland annat en lip synk corrector som gör att du steglöst kan fördröja ljudet upp till 150ms.