Vad är egentligen VoLTE?

VoLTE står för: Voice over LTE och betyder kort och gott telefonsamtal över 4G/5G nät som ju egentligen är nät för ren datatrafik i höga hastigheter.

Eftersom 4G och 5G endast är nät för datatrafik men överlägsna i kapacitet för operatörerna vill de att alla eller i alla fall så många telefoner som möjligt skall koppla upp sig och använda dessa nät. Då näten inte innehåller någon egen teknik för telefoni som 2G och 3G gjorde, så var alla telefoner i början av 4G-eran att switcha till 2G eller 3G när man skulle ringa. Detta gjorde naturligtvis att belastningen på dessa nät var fortsatt hög.

Eftersom det är ofantligt mycket billigare att driva 4G/5G-basstationer i förhållande till hur många som kan vara uppkopplade på varje så ville operatörerna ha kvar trafiken i 4G-näten.

Då skapade man VoLTE-tekniken som i grund och botten är IP-telefoni "maskerad" till vanliga samtal i telefonerna. Men kort förklarat fungerar det som IP-telefoni. Och eftersom det gör det så kan man när telefonen och abonnemanget har stöd för VoLTE i de allra flesta fall också ringa wifi-samtal, även om enstaka operatörer har det som en separat inställning i telefonen. Det som skapar lite fallgropar med wifi-samtal kontra VoLTE är att vid VoLTE så sker trafiken i operatörernas eget datanät, nämligen 4G eller 5G, de har alltså total kontroll över trafiken och att den får lov att komma fram. Med wifi-samtal är det den som satt upp wifi-nätet som reglerar vilken typ av trafik som får förekomma, detta kan även vara styrt av den leverantör som levererar internetanslutningen till wifi-nätet.

Exempel:

Tänk att du är på ett sjukhus, där finns ett gästnätverk du kan koppla upp dig mot via wifi. De som satt upp det kan ha lämnat tillgång till exempelvis vanliga websidor och mailtrafik, men spärrat all annan trafik.

Allt sådant här kan styras väldigt exakt oftast eftersom det finns specifika portar i datatrafik, exempelvis port 80 för vanliga websidor/ http-trafik.

Har man då spärrat alla portar som används för SIP-trafik (IP-telefoni) så fungerar inte wifi-samtal, även om man har jättebra surfhastighet på wifi.

Om ett företag själva vill nyttja wifi-calling i sina telefoner kan de ju oftast se till att deras egna wifi-nät tillåter det, så problemen uppstår oftast på publika nät.

Jämfört kan privatpersoner som sätter upp ett eget wifi hemma i enstaka fall få problem med wifi-samtal om deras internetleverantör spärrar SIP-trafik. Det är ganska ovanligt idag, men det förekommer. Oftast då om man har internet via mobilnäten. Mig veterligen är det idag inga fiberleverantörer som spärrar SIP-trafik. Men man kan ju tänka sig att om man har ett mobilabonnemang till sin telefon och skaffar en "påhängt" datakort till det abonnemanget och sätter det i en router hemma för att få internet så kan kanske IP-telefoni vara spärrat på det kortet för att operatören vill att man skall ringa med sitt mobilabonnemang och inte med IP-telefoni via datakortet.

Vi själva har på en av våra arbetsadresser fiber och IP-telefoni, ibland om fibern går ner kopplar vi över till 4G, och då har det tidigare inte gått att använda IP-telefonin. Senast detta hände så fungerade det dock. Kanske att operatörerna håller på att ändra sin inställning till detta.

För experimentlustans skull kommer jag att försöka installera en "ren" SIP-klient i min egen mobiltelefon och se om det går att lägga över ett vanligt abonnemang för IP-telefoni i mobilen. Återkommer med rapport om detta.
LÄS MER, hela vår serie av "artiklar" om mobilsystemen:

Vad betyder egentligen 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE, LTE?

Förklaring över de olika frekvensbanden och vad de innehåller.

Vad är VoLTE

Kan man ha repeaters i 700, 800, 1800 och 2600-banden

Vad händer i 2100-bandet?

Vilken repeater skall jag välja?