Vad skall jag välja för repeater för mobiltäckning

Detta är en fråga vi ofta får, och svaret är allt annat än enkelt.

Det beror på flera saker:

  • Vilken eller vilka operatörer vill man förstärka?
  • Vad har användarna för telefoner?
  • Vad har användarna för abonnemang?
  • Vilket frekvensband finns tillgängligt där jag vill förstärka? Vilket FÅR jag förstärka?
  • Hur stor yta vill jag täcka?


Vilken eller vilka operatörer vill man förstärka?

Detta handlar ju givetvis om vilka som skall använda telefoner i byggnaden man förstärker i. Är det endast de anställda på ett visst företag eller personerna i ett och samma hushåll? Eller är det en plats dit många olika människor har tillträde? Är det enbart svenska brukare eller kommer det exempelvis hantverkare och annat från utlandet?

Är det bara ett företags anställda och alla har samma operatör blir det enkelt. Eller för den delen en privatbostad där alla har samma abonnemang/operatör. Då kan du läsa vidare under: Vad har användarna för telefoner? 

Är det många olika människor med olika abonnemang/operatörer så kanske man måste förstärka flera operatörer. Då blir det med en gång ett tämligen komplext system, inget man roddar på egen hand. Då kontaktar man oss.


Vad har användarna för telefoner?

En fråga som många undrar varför vi ställer, men den har ett mycket stort existensberättigande. Om användarna uteslutande använder Android-telefoner så finns mycket valmöjligheter i hur man ställer in dessa, om användarna däremot har iPhone är man väldigt begränsad numera, och ännu mer ju senare OS man har.

jag skall försöka förklara: Med en android-telefon kan man välja att köra den på 5G, 4G, 3G, eller 2G. Man kan också välja om den skall använda ENBART 2G eller 3G. Detta är mycket bra på ställen där det endast finns detta att förstärka. Ett bra exempel är Telias 900-nät som på många håll fortfarande har kvar 3G och 2G (de sade att de skulle uppgraderat överallt till 4G och 2G under 2021, men de har inte hunnit). Om man kliver in i en byggnad med förstärkning på Telias 900-nät med en iPhone och det läcker in pyttelite 4G signal från en närliggande mast så kommer telefonen (på grund av Telias inställningar) att tvingas att koppla upp sig mot 4G. Denna signal kan vara så svag så att den inte duger till annat än att just hålla kontakten med basstationen, det går inte att ringa eller surfa. Försöker man så får man ett uselt samtal.

Här är det meningen att nätet och telefonen skall samarbeta och känna av vad för något annat som finns, och sedan skall telefonen välja det istället. Exempelvis 3G eller 2G. Med våra erfarenheter efter ca ett femtiotal repeaterinstallationer i lokaler mellan 10 och 60 000 kubikmeter att detta FUNKAR INTE som det är tänkt. Ofta försöker telefonen ligga kvar på 4G och använda VoLTE.

Tyvärr går detta inte att styra på något sätt med en iPhone, de enda valen man har på dessa idag är om man skall ha VoLTE av eller på, eller 5G av eller på. Med en Android å andra sidan hade man enkelt kunnat låsa telefonen i 3G för data (även tal) eller 2G för rena samtal i GSM.


Vad har användarna för abonnemang?

Detta är också en viktig fråga inför att välja. Har abonnemanget stöd för VoLTE? Detta är i synnerhet viktigt om användarna har iPhone. Om man väljer ett system som förstärker exempelvis 2G och 4G på på 900-bandet) men använder iPhone och ett abonnemang som INTE har stöd för VoLTE så kommer telefonen att låsa på 4G, men den kan inte kommunicera där för att VoLTE inte finns så bör den koppla upp på 2G istället, men det är inte säkert att det fungerar.

Detta kan även stort påverka utländska gästarbetare eftersom VoLTE är IP-telefoni och beroende av internet och dataroaming, en del har kanske inte det i sina abonnemang av kostnads-skäl (dataroaming kan bli dyrt) eller deras hemlandsoperatör kanske inte har VoLTE i sina abonnemang.


Vilket frekvensband finns tillgängligt där jag vill förstärka? Vilket FÅR jag förstärka?

Operatörerna vill ju egentligen inte ha repeaters i sina nät alls, eftersom det finns en massa otillåtna prylar folk skruvar upp, En del installatörer vet inte vad de pysslar med vilket ger störningar i näten mm. mm. Detta sammantaget gör att man har oftast ett litet utbud att välja på som burkar se ut ungefär så här:

Telia: I första hand 900MHz, i andra hand 1800MHz och i enstaka fall 800MHz

Tele2: I första hand 900MHz eller 1800MHz tillsammans med Telenor i Net4Mobility. I enstaka fall 800MHz om de andra inte finns och i extremt enstaka fall 2600MHz.

Telenor: Samma som Tele2 vad gäller 900 och 1800, de säger blankt nej till 800MHz. De kan via 3GIS fortfarande ge tillstånd på 2100 utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. I extremfall kanske 700 eller 2600

TRE i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona: 2100MHz.
TRE i övriga Sverige: 2100MHz.
På enstaka andra ställen så kan man i nödfall få 900MHz.


Hur stor yta vill jag täcka?

Detta är kanske den enklaste frågan att besvara, åtminstone för oss som jobbar med detta dagligen. Det handlar ju om att välja en repeater som klarar av att täcka utrymmet man vill täcka.

Har du rett ut svaren på alla de andra frågorna så ring så får du ett snabbt svar.Här har vi några "user cases" som kan hjälpa dig att komma fram till vad du skall välja:


Miljöcenter med reningsverk och panncentral.

Ett gigantiskt projekt med flera byggnader där alla är byggda i betong, en del har lokaler under mark.

Väldigt blandad användarstruktur. Dels egen personal med tjänstetelefoner, men också fristående entreprenörer från Sverige och hela världen som kommer dit för att jobba. En salig blandning av iPhone, Android och även annat.

Ligger lite avsides en bit från en av västra Sveriges större städer.


Här behövs tillgång till både 2G och 4G. 2G för att det skall fungera för alla användare, även utländska entreprenörer som inte har VoLTE i sina abonnemang, den tekniken kan också vara svajig över roaming (utlandsanvändning). 4G för att få maximal surfhastighet.

Vi byggde dessa system under 2019 för 2100MHz (enda som var möjligt då) men de behöver nu uppdateras.

Här valde vi att installera 3 repeaters för att täcka alla operatörer, för Telia 900MHz (2G och 3G (3G blir 4G under 2021 eller 2022)) , för Tele2/Telenor 900MHz (2G och 4G) och för TRE (även Telenor i 3GIS) 2100MHz tills tillstånden går ut (denna repeater finns sedan tidigare).

Kontor och replokaler hos kulturinstitution i centrala Göteborg

Här finns väl i och för sig externa användare också, men man har valt att endast erbjuda förstärkning för den egna personalen. Alla har iPhone med Telavox (sub-operatör) i Telias nät.

När detta projekterades hade Telavox inte stöd för VoLTE, därför valde vi att installera 900MHz för att de skall få 2G (GSM) som en backup, men det visade sig att i en uppdatering av telefonernas OS så finns inte längre valet att stänga av 4G. Telia skulle ha uppgraderat hela sitt 900-nät från 3G till 4G under 2021, men de ligger efter. Om de inte inom kort löser det kommer vi att skifta utrustningen till 1800MHz istället, där det finns både 2G och 4G.
LÄS MER, hela vår serie av "artiklar" om mobilsystemen:

Vad betyder egentligen 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE, LTE?

Förklaring över de olika frekvensbanden och vad de innehåller.

Vad är VoLTE

Kan man ha repeaters i 700, 800, 1800 och 2600-banden

Vad händer i 2100-bandet?

Vilken repeater skall jag välja?