Inlärning av Viasat Fjärrkontroll

Programmera din fjärrkontroll för styrning av din TV

Viasat Fjärrkontroll


Vår grundinställning är att var sak har sin plats, och att så kallade Multifjärrkontroller lite milt uttryckt inte är till för alla. Men det finns undantag och på den här sidan kan man följa instruktionerna på hur man använder en kontroll från Viasat till mer än en sak.

Om du behöver andra fjärrkontroller så hittar du dom här. Vi har ca 500st ständigt i lager.

Viasats fjärrkontroller kan programmeras till att styra de grundläggande funktionerna på din TV. Detta gör att din Viasat-box och din TV kan styras med samma fjärrkontroll. Det finns tre olika metoder för att göra detta: SimpleSet, kodsökning eller använda tv-kodtabell.

Viasat-fjärrkontroller tillverkade efter den 1:a januari 2014 har stöd för en så kallad SimpleSet-funktion. Denna funktion gör att du enkelt kan programmera din Viasat-fjärrkontroll till att även styra din TV.

Kontrollera om din fjärrkontroll stöder SimpleSet

En fjärrkontroll med SimpleSet känns igen på att den antingen har

a. en vit -knapp och fyrkantig knapp med pilar (1a), eller

b. en röd -knapp och rund knapp med pilar (1b).

Om din fjärrkontroll har en vit -knapp och rund knapp med pilar (1c) så stöder den inte SimpleSet. Om din fjärrkontroll inte stöder SimpleSet rekommenderas metod 2, kodsökning, eller 3, använda tv-kodtabell.

 1a 1b 1c

Metod 1: SimpleSet

Följ nedanstående steg för att programmera din fjärrkontroll med hjälp av SimpleSet.

SimpleSet med fjärrkontroll 1a

1. Kontrollera att din TV är påslagen.

2. Tryck och håll ner knapparna ”OK” och "AV/PÅ" längst upp till höger samtidigt tills ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

3. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck och håll ned den sifferknapp som motsvarar din TV-tillverkare i tabellen nedan. ”VIASAT”-knappen kommer att blinka med jämna mellanrum medans fjärrkontrollen söker kontakt med Tv:n. Detta moment kan ta flera minuter.

4. När fjärrkontrollen har fått kontakt med Tv:n kommer Tv:n att stängas av. Släpp då sifferknappen. ”VIASAT”-knappen kommer då att blinka två gånger för att markera att programmeringen lyckades. Du kan nu styra din TV med din Viasat-fjärrkontroll.

5. Om programmeringen misslyckas kommer ”VIASAT”-knappen att blinka tre gånger. Detta betyder att din TV inte stöder denna funktion. Använd istället metod 2 eller 3 som beskrivs på nästa sida.

SimpleSet med fjärrkontroll 1b

1. Kontrollera att din TV är påslagen.

2. Tryck på knappen ”TV” på din fjärrkontroll.

3. Tryck och håll ner knapparna ”OK” och "AV/PÅ" längst upp till höger samtidigt tills ”TV”-knappen blinkar två gånger.

4. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck och håll ned den sifferknapp som motsvarar din TV-tillverkare i tabellen nedan. ”TV”-knappen kommer att blinka med jämna mellanrum medans fjärrkontrollen söker kontakt med Tv:n. Detta moment kan ta flera minuter.

5. När fjärrkontrollen har fått kontakt med Tv:n kommer Tv:n att stängas av. Släpp då sifferknappen. ”TV”-knappen kommer då att blinka två gånger för att markera att programmeringen lyckades. Du kan nu styra din TV med din Viasat-fjärrkontroll.

6. Om programmeringen misslyckas kommer ”TV”-knappen att blinka tre gånger. Detta betyder att din TV inte stöder denna funktion. Använd istället metod 2 eller 3 som beskrivs på nästa sida.

Sifferknapp Tillverkare

Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba

Metod 2: Kodsökning

När du programmerar fjärrkontrollen för Tv:n måste du först använda den till att hitta den fyrsiffriga koden som motsvarar märket på Tv:n. Under denna kodsökning gås varenda kod i fjärrkontrollerns bibliotek igenom.

Sök efter koden till din TV på följande sätt:

Kodsökning med fjärrkontroll 1a

1. Se till att Tv:n är påslagen.

2. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

3. Använd sifferknapparna till att ange 9 9 1. ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

4. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck på .

5. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck på ”CH+” upprepade gånger tills Tv:n stängs av. Du kan behöva trycka många gånger på ”CH+” (upp till 150 gånger). Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom tidigare koder genom att trycka på ”CH-”. Kom ihåg att hela tiden rikta fjärrkontrollen mot Tv:n under kodsökningen.

6. När Tv:n stängs av lagrar du koden genom att trycka på OK. ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

7. Efter att du ställt in fjärrkontrollen så kan du styra ljudet samt välja källa på din TV med Viasats fjärrkontroll.

Kodtest-funktion med fjärrkontroll 1a

När du har hittat korrekt kod, kan fjärrkontrollen användas till att utföra ett test för att fastställa denna kod.

1. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

2. Använd nummerknapparna till att ange 9 9 0. ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

3. Tryck på 1 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

4. Tryck på 2 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

5. Tryck på 3 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

6. Tryck på 4 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar. Nu har du hittat den fyrsiffriga koden. Om lysdioden inte blinkar alls under steg 4, 5, 6 eller 7 är koden 0.

7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Kodsökning med fjärrkontroll 1b eller 1c

1. Se till att Tv:n är påslagen.

2. Tryck på och släpp knappen ”TV” på fjärrkontrollen.

3. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”TV”-knappen blinkar två gånger.

4. Använd sifferknapparna till att ange 9 9 1. ”TV”-knappen blinkar två gånger.

5. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck på .

6. Rikta fjärrkontrollen mot Tv:n och tryck på ”CH+” upprepade gånger tills Tv:n stängs av. Du kan behöva trycka många gånger på ”CH+” (upp till 150 gånger). Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom tidigare koder genom att trycka på ”CH-”. Kom ihåg att hela tiden rikta fjärrkontrollen mot Tv:n under kodsökningen.

7. När Tv:n stängs av lagrar du koden genom att trycka på OK. ”TV”-knappen blinkar två gånger.

8. Efter att du har ställt in fjärrkontrollen kan du koppla om fjärrkontrollen och kontrollera Tv:n genom att trycka på knappen ”TV”. Om du vill växla tillbaka till att kontrollera din Viasat-box trycker du på knappen ”VIASAT”.

Kodtest-funktion med fjärrkontroll 1b eller 1c

När du har hittat korrekt kod, kan fjärrkontrollen användas till att utföra ett test för att fastställa denna kod.

1. Tryck på och släpp knappen TV på fjärrkontrollen.

2. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”TV”-knappen blinkar två gånger.

3. Använd nummerknapparna till att ange 9 9 0. ”TV”-knappen blinkar två gånger.

4. Tryck på 1 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

5. Tryck på 2 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

6. Tryck på 3 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.

7. Tryck på 4 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar. Nu har du hittat den fyrsiffriga koden. Om lysdioden inte blinkar alls under steg 4, 5, 6 eller 7 är koden 0.

8. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Metod 3: Använda Tv-kodtabellen
Om det inte går att styra Tv:n med fjärrkontrollen efter en kodsökning, använder du antagligen fel kod. Försök att upprepa sökningen för att hitta korrekt kod. Om det inte fungerar kan du använda den tabell med Tv-koder som du kan hämta från Viasats webbplats.

Använda tv-kodtabellen med fjärrkontroll 1a

1. Hämta tabellen med Tv-koder från Viasats webbplats (www.viasat.se/tvcode), leta rätt på märket på din TV i tabellen och välj den första fyrsiffriga koden i listan.

2. Se till att Tv:n är på och inte i viloläge.

3. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

4. Använd sifferknapparna till att ange den fyrsiffriga koden för din TV (knappen ”VIASAT” blinkar två gånger efter att du har angett den fjärde siffran).

5. Kontrollera om det går att stänga av Tv:n genom att trycka på . Upprepa steg 1 till 5 med varje kod för ditt TV-märke om Tv:n inte svarar. Om ingen av koderna styr din TV eller om ditt Tv-märke inte är angett kan du försöka på nytt med kodsökningen som beskrivs ovan.

6. Sätt på Tv:n genom att trycka på en sifferknapp (eller på ”CH+”) och kontrollera sedan att alla funktioner fungerar på rätt sätt.

7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Använda tv-kodtabellen med fjärrkontroll 1b eller 1c

1. Hämta tabellen med Tv-koder från Viasats webbplats (www.viasat.se/tvcode), leta rätt på märket på din TV i tabellen och välj den första fyrsiffriga koden i listan.

2. Se till att Tv:n är på och inte i viloläge. Tryck sedan på och släpp knappen ”TV” på fjärrkontrollen.

3. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”TV”-knappen blinkar två gånger.

4. Använd sifferknapparna till att ange den fyrsiffriga koden för din TV (knappen TV blinkar två gånger efter att du har angett den fjärde siffran).

5. Kontrollera om det går att stänga av Tv:n genom att trycka på . Upprepa steg 1 till 5 med varje kod för ditt TVmärke om Tv:n inte svarar. Om ingen av koderna styr din TV eller om ditt Tv-märke inte är angett kan du försöka på nytt med kodsökningen som beskrivs ovan.

6. Sätt på Tv:n genom att trycka på en sifferknapp (eller på ”CH+”) och kontrollera sedan att alla funktioner fungerar på rätt sätt.

7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet i batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Återställa fjärrkontrollen

Rensa alla inställningar från fjärrkontrollen och tillämpa fabriksinställningarna på följande sätt:

Återställa fjärrkontroll 1a

1. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

2. Använd sifferknapparna till att ange 9 8 1. ”VIASAT”-knappen blinkar två gånger.

Återställa fjärrkontroll 1b eller 1c

1. Tryck på och håll ned ”OK” och tills ”TV”-knappen blinkar två gånger.

2. Använd sifferknapparna till att ange 9 8 1. ”TV”-knappen blinkar två gånger.

De fabriksinställda värdena tillämpas nu på fjärrkontrollen.


© Magnus Carlund, Digitaltvexperten.se, 0300-66 00 15