DVI

Kan någon förklara för mig vad DVI är?

DVI är ett förhållandevis nytt påfund. Det är en anslutningstyp som från början togs fram för att koppla ihop en PC med en bildvisare av något slag, Ex.vis en projektor eller en skärm.

DVI står för Digital Visual Interface. Alltså Digital Bildvisnings Anslutning (egen översättning). Ofta hör man förklaringen Digital Video Interface, vilket i och för sig betyder samma sak, men den korrekta benämningen är: Digital Visual Interface

Det togs fram av ett samarbetsorgan bestående av Intel, Silicon Image, Fujitsu, Compaq, Hewlett Packard, NEC och IBM, de kallar sig då för Digital Display Working Group, DDWG.

DVI är en standard som redan är på väg bort kan man säga, och det beror på en nyare standard som heter HDMI. Den är dock bakåt kompatiel med DVI.

Att DVI är på väg bort redan beror bl.a. på att man är oerhört begränsad när det gäller kabellängder. Ofta kan man inte köra DVI över längre kablar än ca 6-7m.

Det finns ett antal olika standarder för DVI, både Analoga!? och Digitala.

DVI-D: Enbart digital signal.

DVI-I: Detta är både analog och digital signal.

DVI-A: Detta är en ren analog signal. Denna anslutning ingår inte i den grundspec som DDWG tagit fram.

Dessutom pratar man om single link och dual link. Helt enkelt använder man en eller två överföringskanaler i kabeln. Detta innebär enkelt förklarat fördubblad prestanda i överföringen om man utnyttjar båda kanalerna.

DVI är inte en helt enkel standard eftersom det numera inbegriper både analoga och digitala signaler.

DVI är till vissa delar kompatibelt med VGA, alltså den gamla klassiska monitorkontakten till datorn.

Nedan en bild som underlättar för dig att välja kabel.

bildförklaring olika DVI-typer, kompatibilitet DVI samt kabelexempel


Eftersom detta är en anslutning som nu är på väg bort till förmån för HDMI, kommer vi att koncentrera oss på den.

Men vi skall försöka räta ut lite frågetecken som uppkommit under vägen.

Följande saker är fakta om DVI.

DVI-D = digitalt = helt kompatibelt med HDMI (bild)

DVI-A = analogt = helt komaptibelt med en vanlig standard VGA (RGBHV)

VGA (15-pin D-sub) = analog = helt kompatibel med DVI-A. Ej kompatibel med HDMI eller DVI-D!

DVI-D: en digital signal, helt kompatibel med HDMI. (inget ljud) Ej kompatibel med VGA eller DVI-A.

DVI-I: en kontakt som kan innehålla både analoga och digitala signaler, bara för att kontakten finns där är det inte alltid säkert att den innehåller både och! Läs i manualen till produkten.

DVI-A för övrigt innehåller ofta men inte alltid vanlig komponentsignal (YPbPr), då följer ofta en adapter från DVI-A till 3xRCA med.

Detta förekommer i VGA också, men absolut inte standard.