REA/Demoex.

Här kommer vi att samla produkter som av en eller annan anledning motiverar ett nedsatt pris.

Det kan bero på transportskador, returer, återköp mm. Vi har dessutom ett specialavtal med ett antal leverantörer som ger oss listor på apparater som genomgått mindre reparationer.

Dessa produkter säljs med 6 månaders fabriksgaranti. Detta kommer också att noteras på ditt kvitto när du köper den.

Vad det har varit för fel på produkten kan ibland inte specificeras, men för det mesta får du reda på vad som är/varit fel. Det kan vara allt från transportskador, kartongskador, repor i höljet, en utbytt av/på-knapp mm.
Alla fel som gäller kartong eller yttre skador definieras som "B-grade". Om det är pixelfel visas detta efter produkten. Endast då fel uppkommer som inte gäller pixlar, kan garantin åberopas då pixelfel föreligger vid köpet.