Från USB

Här samlar vi omvandlare som har med USB att göra!

I dagsläget har vi bara prylar som använder USB som källa.