Förändringar i mobilnäten 2024

Förändringar i mobilnäten 2024

Jag brukar skriva lite när det händer stora saker i mobilnäten och nu är det dags igen.

De flesta har väl sett och hört att 2G och 3G skall släckas senast 31/12 2025. Anledningen är ju dels att tekniken är förlegad men också att operatörernas tillstånd för frekvenserna löper ut det datumet.

Tillståndsförändringar:

De tillstånd som berörs är tillstånd på 900MHz (tidigare 2G/GSM och numera även 3G/4G hos vissa operatörer), 2100MHz (gamla 3G-bandet, används idag även till 4G/5G hos vissa) samt 2600MHz som är ett rent 4G-band.

Att tillstånden går ut och att nya är utfärdade berör främst de som har en repeater i något av dessa frekvensband. Dessa repeaters kommer behöva bytas ut alternativt programmeras om beroende på konstruktionen av repeatern.

Bandbreddsförändingar:

I samband med de nya tillstånden har operatörernas frekvenser i banden flyttats och bandbredden (hur stor del av bandet man har) i vissa fall ändrats.

Fram till 31/12 2025 disponerar TRE 5 MHz i 900-bandet, efter 1/1 2026 disponerar de 10 MHz.

Telia går från 10 MHz till 15 MHz och Net4Mobility (Tele2 och Telenor i samarbete) går från 20 MHz till 10 MHz.

Hur Telia kommer att disponera sina 15MHz är ännu oklart.

Gällande 2100MHz så kommer de att behålla de frekvenser och den bandbredd de haft tidigare, men det finns ingen som i dagsläget vet (eller vill berätta) hur dessa frekvenser skall användas efter 1/1 2026.

Gällande 2600MHz så sker en massiv omfördelning och förflyttning.


För dig som har en repeater:

Så alla som har en repeater i något av dessa frekvensband kommer att behöva göra förändringar innan den 31/12 2025.

Så vitt vi vet så är alla avtal rörande 2100MHz uppsagda, i alla fall från Telia. På många håll är också detta nätet släckt och fungerar inte längre.


För er som tänker installera en repeater


Om ni har för avsikt att installera en repeater idag är det oerhört viktigt att ha koll på alla förändringar så ni inte investerar i något som snart blir oanvändbart beroende på dessa förändringar.

Exempelvis kommer 1800 MHz-bandets tillstånd till operatörerna till största delen att löpa ut den 31/12 2027, vilket innebär att en investering i det bandet sannolikt behöver göras om till stora delar redan inom ca 3,5 år.

Vad som tillåts i fråga om repeaters varierar stort mellan operatörerna och täckningen geografiskt likaså. Vill ni vara säkra på att investera rätt och få något som är hållbart framåt, anlita någon som vet.