Programmerbara förstärkare för antenn

I takt med att det blir mer signaler i luften och svårare och svårare att optimera sin tv-signal så finns det ibland fog för att använda en programmerbar antennförstärkare.

Dock är detta något som normalt endast används av proffesionella antenninstallatörer och kräver ofta speciella programmeringsenheter för att få det att fungera.

Vi kommer ändå att ha ett sortiment av dessa förstärkare, men vi uppmanar alla att rådfråga oss innan man beställer en sådan är, i de flesta fall kan man använda en vanlig förstärkare istället.


Vad är då speciellt med dessa antennförstärkare?


Enkelt förklarat så kan man lägga individuell förstärkning på varje MUX och samtidigt lägga filter eller spärr på de frekvenser som inte finns på den aktuella sändarmasten, väldigt bra om det finns flera sändare i närheten som använder olika frekvenser.