Grenuttag för EL

Vill man ha lite bättre kvalitet på sina förgreningsdosor så skall man leta här.