Master och stolpar för övervakningskameror

Om man skall övervaka utomhusytor är det vikitgt att kameran kommer upp en bit för att man skall få en bra överblick.

Det bästa sättet att montera den högt är att sätta den på en fackverksmast. Dessa svajar mindre när det blåser, samt att det är lättare att montera flera på en och samma mast, även i olika höjder.