Antennkabel

Vad skall man tänka på när man väljer antennkabel?
ALLT!

Om du letar efter en riktigt bra antennkabel så borde du läsa på lite här.


En kabels egenskaper skiljer sig mycket mellan olika tillverkare.


En kabel har en naturlig dämpning, detta gäller givetvis inte bara antennkablar utan alla typer av kablar.


Dämpningen beror på många faktorer såsom kvalitet och material i ledaren, isoleringen och skärmen. Givetvis har kabelns grovlek också betydelse, ju grövre kabel desto lägre dämpning.


Om säljaren av kabeln du har tänkt köpa inte kan visa dämpningen så bör du välja en annan kabel, de som inte kan/vill visa sina siffror har ofta något att dölja.


Vidare varierar dämpningen över frekvensbanden, ju högre frekvens desto större dämpning. Ofta kan en angivelse för en kabel se ut på följande sätt:


Macab trippelskärmad RG6T (en av de bästa kablar vi hittat)


Dämpning i db per 100m


10 MHz 1,9

50 MHz 5,1

100 MHz 7,0

230 MHz 10,2

300 MHz 11,6

470 MHz 14,7

600 MHz 16,7

860 MHz 20,

1000 MHz 21,5

1450 MHz 26,0

1800 MHz 28,0

2200 MHz 34,0


Refl.dämpning 5-862 MHz, min (dB) 20


862-2150 MHz, min (dB) 18


"Vanlig" tv ligger i frekvensbandet ca 47-860MHz (i Sverige används i marknätet mellan 175 och 860 MHz. Satellit ligger runt 2200 MHz.


Så man ser direkt att längden på kablar är klart beroende på vad man skall skicka i dem.


Tänk också på när du förlägger antennkabel att man inte får göra för snäva böjar på den. Inga vassa 90º böjar! Böjradien på en antennkabel skall inte vara snävare än rundningen på en vanlig snusdosa.


Om man gör hårda "veck", alltså 90 graders böjar så försämrar man kabelns prestanda radikalt. Detta gäller alla typer av kablar som förmedlar högfrekventa signaler, alltså även nätverkskablar.


Lite kuriosa jag sett med egna ögon på en mässa, en Cat6A klassad kabel (=10 Gbit/s) som viktes kraftigt på ett ställe och sedan rätades ut hade innan vecket 9,82 Gbit/s på mätinstrumentet, efter vikningen var den nere på 5,89 Gbit/s. Den tappade alltså 40% av sin kapacitet.