Combiners för antennsignaler

Det här är något som blir mer och mer aktuellt eftersom man måste ha flera antenner på många ställen idag.

Här måste man ha fullständigt klart för sig vad som skall kopplas ihop.

Här kommer lite förklaringar:


FM = Vanlig FM-radio

VHF = Det nygamla frekvensband för TV som nyss driftsatts i vissa delar av Sverige för bl.a SVT 2 HD

UHF = Det frekvensband där man sänt digitalt sedan starten.

Kombi = En kombinerad signal för VHF/UHF. Finns en del gamla antenner kvar samt nya Televés DAT HD KOMBI LTE