Mottagare

Om man köper exempelvis en HDBaseT splitter med flera utgångar så behöver man en mottagare till varje plats.

Mottagare och sändare fungerar över de båda specifikationerna, men det är alltid lägsta spec som blir den lösning du kan använda, alltså: Om sändaren/splittern är Full HDBaseT med PoE (ström till mottagaren) och Ethernet-trafik (nätverk/internet) men sedan väljer mottagare ur Lite-serien så kommer inte PoE och nätverk att fungera och räckvidden begränsas till ca 60m.

Undantaget är PoE som fungerar i Lite-mottagaren CYP/// PU-515PLRX

Exempel:

Du vill skicka HDMI till två olika platser, den ena platsen är 80m bort och den andra är 40 m bort, du vill bygga en så billig lösning som möjligt och strömförsörjning av mottagaren är inte viktigt.

Då väljer du en splitter med Full HDBaseT: CYP/// PU-1H2HBTE för att den stödjer 100m överföring.

Sedan väljer du en mottagare för Full HDBaseT med 100m räckvidd: CYP/// PU-506RX till platsen 80m bort, denna strömförsörjs separat vid mottagaren.

Sist väljer du en mottagare för HDBaseT Lite: CYP/// PU-515PL-RX till platsen 40m bort, den strömförsörjs separat vid mottagaren.


Vi tar ett exempel till:

Du vill skicka HDMI till två olika platser, den ena platsen är 80m bort och den andra är 40 m bort, du vill bygga en lösning som ger dig tillgång tiill nätverk på platsen som är 80m bort men inte 40m bort.

Dessutom vill du gärna strömförsörja mottagaren över nätverkskabeln för att enkelt kunna starta om systemet från ursprungsplatsen.

Då väljer du en spllitter med Full HDBaseT: CYP/// PU-1H2HBTE för att den stödjer 100m överföring, PoE och Ethernet-trafik.

Sedan väljer du en mottagare för Full HDBaseT med 100m räckvidd, PoE och Ethernet: CYP/// PU-507RX till platsen 80m bort.

Sist väljer du en mottagare för HDBaseT Lite: CYP/// PU-515PL-RX till platsen 40m bort, den klarar 60m och strömförsörjs av splittern.