Antenner

Här har vi våra antenner som är speciellt utformade för att användas till 2G / 3G / 4G repeaters.

Det som skiljer dessa mot andra antenner är att öppningsvinkeln är betydligt smalare. Detta är för att
repeatern bara skall prata med en bas-station.

Detta är ofta ett krav operatörerna har. De vill inte att donörantennen skall kunna nå flera basttationer. Anledningen är att man vill ha koll på vilka repeaters som pratar med vilka bas-stationer och vilka mobilceller.