Från RF / Antenn analogt

RF till.... är egentligen en Tuner.