SCART

Vad är egentligen Scart?

Scart är i grund och botten inte en typ av anslutning, det är ett kontaktdon för att överföra en stor mängd olika anslutningar mellan en källa och en skärm. I dessa begrepp innebär alltså att en källa är exempelvis en video, DVD, digitalbox, mm. Och en skärm är någon form av bildvisare, exempelvis en konventionell tv, LCD, Plasma, projektor, mm.

Scart är i grund och botten ett franskt påfund, men det har blivit som en standard för anslutningar inom hela Europa. Det är detta som gör att den ofta kallas EURO A/V Connector också. Som kuriosa kan nämnas att SCART betyder (Syndicat des Constructeurs d´Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) Syndikatet för konstruktörer av apparater för radiomottagning och television. (Egen dålig översättning) Scart är en multikontakt som kan överföra både bild och ljudsignaler i båda riktningar. Detta innebär att man mellan exempelvis en digitalbox och en video endast behöver en enda kabel. Det gör det hela lite enklare än om man skulle behöva separata kablar för varje signal som åker i SCART:en. Vad innehåller scarten då?

Enklast förkarat med en bild.

Pinout ScartDetta är grunden för en SCART. Det finns avarter där man gått ifrån standarden, men de behandlar vi inte här.