Playbar

Den nya Sonos Playbar har en enda optisk ingång. Inga andra anslutningar.

CYP/// Har en hel serie med smarta små burkar som gör din Playbar mycket mera mångsidig.


CYP/// AU-D2 Digital koax till optisk omvandlare

Koax till optisk omvandlare som gör det möjligt att koppla tv-apparater eller andra källor som bara har koaxial digital utgång till Sonos Playbar.


CYP/// AU-D2 kopplingsexempel med Sonos PlaybarCYP/// AU-D4T analog stereo till till optisk omvandlare

analog stereo till optisk omvandlare som gör det möjligt att koppla tv-apparater eller andra källor som bara har analog utgång till Sonos Playbar.


CYP/// AU-D4 kopplingsexempel med Sonos Playbar


CYP/// AU-D41 optisk switch med 4 ingångar och en utgång

En liten smidig digital switch med 4 optiska ingångar och 1 utgång som gör att du kan använda din Playbar ihop med 4 stycken olika ljudkällor.


CYP/// AU-D41 kopplingsexempel med Sonos Playbar


CYP/// AU-D12 optisk splitter med 2 utgångar

En förstärkt digital splitter med en ingång och 2 utgångar. Den gör att ljudet som hamnar in i Playbaren kan skickas till ytterligare ett ljudsystem som kan spela upp det ljudet.CYP/// AU-D12 kopplingsexempel med Sonos Playbar


CYP/// AU-11CD Ljudutplockare för HDMI med inbyggd repeater

En liten manick som kan plocka ut ljud ur en HDMI-kabel och mata ut det som digitalt via optiskt eller som analog stereo.


CYP/// AU-11CD kopplingsexempel med Sonos Playbar


CYP/// AU-D9 multiomvandlare

En omvandlare som har alla ingångar och alla utgångar. Du kan mata den med optiskt, koax eller analog stereo och sedan matar den alla ut samtidigt.

Med den här kan du få optiskt in i playbaren samtidigt som du kan mata analog stereo till andra ljudspelare om du vill.


CYP/// AU-D9 kopplingsexempel med Sonos Playbar


CYP/// EL-41AT HDMI Switch med simultan växling av optiskt ljud

Vill man göra det riktigt bekvämt för sig så skaffar man den här switchen.

Då kopplar du upp till fyra HDMI-källor till den, och dess optiska ljudkablar till den. Då kan du med en knapptryckning växla ljudet till din Sonos Playbar samtidigt som du växlar bilden upp till din TV.


CYP/// EL-41AT kopplingsexempel med Sonos Playbar