Vad händer i 2100MHz-bandet för 3G

I 2100MHz-bandet för mobiltelefoni har man under lång tid använt 3G-teknik för tal och data. Detta var fram till slutet av 2019 (i princip) det enda frekvensband operatörerna gav tillstånd till att använda repeaters för att förstärka mobiltäckning.

Alla operatörer har haft 3G i detta nät. Telia samarbetade i nätet via ett företag som heter: Sweden UMTS Network AB (SUNAB). Detta samarbete har sin grund i att Telia inte lyckades att köpa något frekvenstillstånd vid auktionerna när frekvenserna såldes. Då lierade man sig med Tele2.

Telenor som på den tiden hette Vodafone (och innan dess Europolitan) hade sitt huvudkontor i Karlskrona och byggde därför ett eget nät i Karlskrona, dessutom i Stockholm, Göteborg och Malmö. I övriga Sverige slog man sig ihop med operatören TRE och startade 3GIS, ett gemensamt 3G-nät. På samma platser som Telenor hade följaktligen även TRE sitt eget nät.

3G-tekniken är oerhört resurskrävande jämfört med 4G-tekniken och därför (även kanske beroende på lite schismer och andra orsaker) har de olika företagen bestämt sig för att avsluta samarbeten, och att stänga sina egna nät. Detta hör naturligtvis också ihop med det faktum att tillstånden som operatörerna har på 2100MHz-bandet löper ut den sista december 2025.

Telia har under 2021 aviserat alla (i alla fall alla vi haft kontakt med) sina tillståndshavare för repeaters och sagt upp avtalen med ett sista driftsdatum runt jan-feb 2022. Därefter blir en repeater på 2100MHz olaglig att använda. De har också aviserat att nätet skall släckas ner. Eftersom nätet ägs gemensamt med Tele2 gäller samma för dem. Telenor har aviserat publikt att deras nät på 2100MHz skall släckas senast 2022.

TRE har vi inte hört något från, men eftersom de initialt byggde hela sin verksamhet på just 3G (därav namnet) så kan man misstänka att de kommer att köra fram tills tillstånden går ut, men det är bara en intelligent gissning från min sida. Detsamma tros gälla för 3GIS (Telenor och TRE's gemensamma nät). Frågar man de om läget så får man till svar: "Tillstånden går ut 2025".

Detta innebär naturligtvis en utmaning för alla som haft en repeater och behöver förnya sig för att kunna fortsätta telefonera.


LÄS MER, hela vår serie av "artiklar" om mobilsystemen:

Vad betyder egentligen 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE, LTE?

Förklaring över de olika frekvensbanden och vad de innehåller.

Vad är VoLTE

Kan man ha repeaters i 700, 800, 1800 och 2600-banden

Vad händer i 2100-bandet?

Vilken repeater skall jag välja?