Filter till antennsignaler

Ny information!

Med anledning av omläggningen av TV-frekvenser för att frigöra frekvenser för mobil datatrafik så har vi nu ett nytt filter och REAR ut alla äldre filter.

Tänk på att långt ifrån alla behöver ett filter då dessa frekvenser INTE används överallt!Först skall vi reda ut begreppen! 


Man jobbar hela tiden på att förbättra bandbredden för mobila enheter och i detta arbete så 

skapades ett projekt som heter: LTE vilket står för Long Term Evolution = Långsiktig utveckling! 


LTE är alltså en variant av 4:e generationens mobiltelefoni, allmänt benämnt som 4G. LTE kan använda många olika 

frekvensband men i stora delar av Europa (även utanför) har man valt att använda frekvenser som tidigare har använts för TV.


Enkelt kan man förklara det så här:


I tätbebyggda områden där man kan sätta många master med kort räckvidd använder man sig av frekvenser på 2600 Mhz-bandet.


På landsbygden och ytterområden till tätbebyggt med mindre bebyggelse vill man nå många användare med minimalt antal master, därför använder man sig av lägre frekvenser vilket per automatik betyder längre räckvidd. Dessa frekvenser är i dagsläget gamla tv-frekvenser från ca kanal 61-69 på UHF-bandet, mer exakt 790 Mhz och upp till ca 860Mhz.


Kanal 21-69 på det som populärt kallas för UHF-bandet var tidigare reserverat för tv. Först analogt och senare digitalt. 

Idag är det frekvensbandet uppdelat i två delar: 21-60 för TV och 61-69 för mobiltrafik. Anledningen till att man valt att göra 

på detta sätt är att ju lägre frekvenser man använder desto bättre blir räckvidden enkelt förklarat. 


Sedan början på 2009 då man försiktigt började bygga 4G nätet i Sverige så har man på vissa platser drabbats av störningar 

i TV-mottagning på grund av detta. Fullt naturligt eftersom frekvenserna ligger så nära varandra. På vissa håll i Sverige så 

sänder man tv ända upp på kanal 60, sedan tar LTE vid på 61. Man behöver normalt ett par kanalsteg emellan för att slippa 

störningar. 


Man håller på från Teracoms håll att försöka justera detta i den mån man kan, i Göteborg ändrades nyligen mux 5 (den minst 

använda muxen) (Animal Planet, AXESS TV, BBC World News, Canal + Series, Discovery Science, Disney XD,

Kanal Global, SHOWTIME, silver, STAR, TCM, 7 och TV4 Sport, de flesta sänds i mpeg4) Flertalet av dessa 

kanaler kräver ett Boxer MAX vilket gör att de inte har en lika stor täckning. 


Den flyttades från kanal 59 där det fanns stor risk för störningar ner till kanal 43. Samma förflyttningar görs på de ställen där 

det är möjligt. Trots detta så kan man alltså drabbas av störningar och därför finns det filter. 

Man skall också ha klart för sig att det är inte alltid ett filter hjälper. 


I vissa fall ligger kanalerna så nära varandra att man inte kan filtrera så snävt. 

Teoretiskt är det möjligt, men ett filter skulle då bli väldigt kostsamt och stort.


Johansson har idag tagit fram ett filter som filtrerar oerhört snävt. I princip en rak kurva vid kanal 59/60 vilket innebär att man kan rädda upp situationer på sådana ställen som exempelvis Oskarshamn där man kör TV på kanal 59 och 4G på kanal 60.


dock kostar detta filter i runda slängar 1300:-.


Alla filter utom ovan nämnda Johanssonfilter har en "bredd" på ungefär tre kanaler där det är både broms och släpp, det beror på konstruktionen. Alltså, om filtret har pass på 5-766MHz och stopp på 766-1005 så kommer den att börja stoppa på 766 (ca kanal 57 1/2) men fullt stopp blir det inte förrän ca tre kanaler högre = kanal 60.


Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss så skall vi vägleda dig till vad du behöver.