Utomhus / Donörantenn

När man bygger ett repeatersystem är det viktigt att anpassa systemet med rätt donörantenn för att hämta in signalerna från basstationen.

Vilken antenn man skall välja beror helt och hållet på hur bra mottagning man har på UTSIDAN av lokalen man installerar i.


Har man dålig mottagning skall man välja en antenn med hög förstärkning och tvärtom en med låg förstärkning om man har bra signal.


Många tror att man skall / kan kräma på med det största som finns i alla lägen, men det är helt fel.


Har man för stark signal in i ett repeatersystem kan det bli överstyrd signal som gör att man får sämre funktion.