Uppsägning till er som innehar tillstånd av SUNAB

Har du fått ett sådant här mail från Telia?
Och undrar vad du skall göra?
Och vill ha hjälp?

Ring Göran på 0300-66 00 95 eller skicka ett mail till: [email protected] så berättar jag vad du/ni behöver göra!"Information och uppsägning till er som innehar tillstånd av SUNAB för repeater i 2100 MHz bandet

Ni har sedan tidigare, ingått avtal med Svenska UMTS-nät AB, org. nr. 556606-7996 (nedan benämnt ”Sunab”), och fått tillstånd för s k repeater för återutsändning av de frekvenser som tilldelats SUNAB i 2100 MHz bandet.

SUNAB är det 3G nätbolag som ägs av Telia och Tele2 gemensamt och nedanstående tillståndsansökan har handlagts av Telia.

Alla operatörers tillstånd, som tilldelats av Post och Telestyrelsen (PTS), för frekvensbandet 2100 MHz upphör helt den 2025-12-31.

SUNAB har beslutat att avveckla 3G-nätet på 2100 MHz i god tid innan licensen upphör, (planerat klart 2023-12-31). Arbetet med att avveckla nätet har påbörjats och 3G täckningen från SUNAB kommer därför succesivt att försvinna.

Vi vill därför uppmärksamma er på följande förändringar angående repeatertillstånd från SUNAB:

1. Från och med början av 2021 kan täckningen från SUNAB:s nät komma att försvinna i det område där ni idag använder en repeater för återutsändning av de frekvenser som tilldelats SUNAB i 2100 MHz bandet.


2. Er repeater återfinns inom det område som nu kommer att omfattas av nedstängningen av 2100 MHz och därmed meddelar Telia för SUNAB:s räkning härmed att rätten att använda nedan utrustning sägs upp med tre (3) månaders uppsägningstid.


3. Repeaterägaren ansvarar för att säkerställa att uppsagd repeaterutrustning tas ur drift senast 2022-01-17.

4. Bekräfta nedtagningen till [email protected], ange RepeaterID i meddelandet se nedanstående information."