Switchar

Om du vill koppla in flera DVI-källor till en och samma bildvisare som bara har en kontakt så behöver du en DVI-switch.