Johansson Slipp två/dubbla kablar till PVR box satellit 70m

2 300 kr

 

JH MBC

Multi Band Converter, ett namn som inte säger någonting faktiskt. Men en räddning på ett problem som väldigt många har.


Om du har skaffat dig en ny box till din parabol med inspelningsfunktion, d.v s en så kallad inspelningsbox eller PVR så inser du snabbt att du behöver två, d.v.s dubbla kablar till boxen. Och har du som de flesta kablar och annat snyggt draget i väggarna så har du ingen lust att dra en kabel till.


Då är detta lösningen.


Hur funkar det då? Enkelt! Apparaten består av två delar, en som skall sitta uppe vid parabolen där du tar de två kablarna från huvudet in i dosan. Sedan konverterar den frekvensen från den ena kablen upp till 3700MHz (normalt för satellitsignaler är upp till 2150MHz.) dessutom förstärker den signalen på dessa signaler med 7db för att kompensera för den högre förlust som finns vid denna frekvens. När det sedan är skillnad i frekvens är det inga problem att skicka allt i samma kabel.


När signalen kommer ner till låda nr 2 vid boxen så konverteras signalen tillbaka och man har två kablar in i boxen.


Självklart så funkar den även om du skulle vilja mata två separata boxar med var sin signal.


läs mer: Här