Televés Nätdel / Antennförstärkare 560601 12V till antenn med SAT

700 kr

 


Inomhusförstärkare MA-560601 med 12V DC-matning och F-smart. Förstärkare för TV-system 47-694 MHz. MA-560601 förstärker signalen med 0-15 dB på UHF och 0-15db på VHF. Den har även omkopplingsbar 12 voltsmatning till mastförstärkare.


Helt autojusterande.


Inomhusförstärkare kan bara användas vid en tillräckligt bra signal/brusförhållande. I annat fall placeras förstärkaren i masten. Har inomhusförstärkaren ett lågt brustal som denna, ökar möjligheten till ett bra resultat.


Den här har en sinnrik automatik för Satellitsignaler. om du har en satellitmottagare tillkopplad och påslagen så strömförsörjer den mastförstärkaren eller den aktiva antennen. Stänger du av eller kopplar bort satellitboxen så träder strömmatningen i denna in och skickar 12 volt.