Televés Antennförstärkare 560121 12-24V

600 kr

 

560121

Vid vissa antenninstallationer råkar man ut för fenomenet med för svaga signaler då kan en förstärkare göra hela skillnaden mellan "Ok signal" och "Perfekt signal".

Som alla andra mastförstärkare så behöver den ström. Den strömmatas "bakvägen" via antennkabeln och det görs antingen med:

Televés 24V Nätdel till antennförstärkare f-smart 130 mA om man vill ha 24v drivspänning till förstärkaren och slippa kladda med F-kontakter.

Eller:

Televes 5504 Nätdel till antennförstärkare 24v 130mA om man vill ha F-kontakter.

Eller:

Triax IFP224 230V/12/24V spänningsmatare till UFO Om man vill ha den i husvagn/husbil/båt och kunna köra med både 12 volt och 230 Volt. Den växlar automatiskt.

Eller:

Televés SPI-7450 Ström-inmatare Power inserter 12V om man vill använda den med 12V i husbil/husvagn/båt eller stugor med lågvolts-systemoch ENDAST köra med 12 volt.

Televes mastförstärkare Ref: 560121 är gjord för problemområden med svag signal.

Strömmatning sker med separat nätdel 12-24 volt. För att minimera 4G störningar

finns inbyggt LTE-FILTER på 694MHz.

För BIII-DAB och FM finns manuell reglering av förstärkningen medan UHF regleras

automatiskt med hjälp av Televes patenterade Boss-tech system.

Till skillnad från vanliga förstärkare är LTE-filtret konstruerat kring mycket effektiva

SAW-filter. Genom användade av extrema lågbruskomponenter har Televes i denna

förstärkare lyckats uppnår ett brustal på 1,5 dB.


För montage utomhus på maströr, medföljer ett vattenskyddande plasthus.


Tekniska data:

FM: 87-108 MHz

DAB/B3:174-254 MHz

UHF:470-694 MHz

Frekvensområde:FM, DAB/VHF, UHF (DC)

Förstärkning:13 dB(FM), 17 dB(VHF), 28 dB(UHF)

Reglering:FM/DAB/VHF är manuellt reglerbar medan UHF har autoreglering genom Boss

Max utnivå 97-108 dB

Brustal:2,2 dB (VHF & FM=2,5)

Spänning:12-24V 50mA

Mått:113 × 88 × 35