Televés Antennförstärkare 560121 12-24V

600 kr

 

560121

Vid vissa antenninstallationer råkar man ut för fenomenet med för svaga signaler då kan en förstärkare göra hela skillnaden mellan "Ok signal" och "Perfekt signal".


Televes mastförstärkare Ref: 560121 är gjord för problemområden med svag signal.
Strömmatning sker med separat nätdel 12-24 volt. För att minimera 4G störningar
finns inbyggt LTE-FILTER på 694MHz.
För BIII-DAB och FM finns manuell reglering av förstärkningen medan UHF regleras
automatiskt med hjälp av Televes patenterade Boss-tech system.
Till skillnad från vanliga förstärkare är LTE-filtret konstruerat kring mycket effektiva
SAW-filter. Genom användade av extrema lågbruskomponenter har Televes i denna
förstärkare lyckats uppnår ett brustal på 1,5 dB.

För montage utomhus på maströr, medföljer ett vattenskyddande plasthus.

Tekniska data:
FM: 87-108 MHz
DAB/B3:174-254 MHz
UHF:470-694 MHz
Frekvensområde:FM, DAB/VHF, UHF (DC)
Förstärkning:13 dB(FM), 17 dB(VHF), 28 dB(UHF)
Reglering:FM/DAB/VHF är manuellt reglerbar medan UHF har autoreglering genom Boss
Max utnivå 97-108 dB
Brustal:2,2 dB (VHF & FM=2,5)
Spänning:12-24V 50mA
Mått:113 × 88 × 35