Televés Mastförstärkare 535720 FM/VHF/UHF 15/32/36dB 24V

600 kr

 

Ref.:535720
Uppdaterad modell med LTE-700

Vid vissa antenninstallationer råkar man ut för fenomenet med för svaga signaler då kan en förstärkare göra hela skillnaden mellan "Ok signal" och "Perfekt signal".

Detta är en riktigt värsting med mycket hög förstärkning, framförallt på UHF men även på VHF och FM.


Televes mastförstärkare Ref: 535720 är gjord för problemområden med svag signal.
Strömmatning sker med separat nätdel 24 volt. Televés 24V Nätdel till antennförstärkare f-smart 130 mA
För FM/BIII-DAB och FM finns separat manuell reglering av förstärkningen och UHF har egen separat reglering.

TRE INGÅNGAR; FM/VHF-Band III(DAB)/UHF

För montage utomhus på maströr, medföljer ett vattenskyddande plasthus.

Tekniska data:
FM 88-108 MHz
DAB/B3:174-254 MHz
UHF:470-694 MHz
Frekvensområde:FM, DAB/VHF, UHF (DC)
Förstärkning: (FM)15dB (reglerbart 0-20), (VHF/DAB) 32 dB (reglerbart 0-20), (UHF) 36dB (reglerbart 0-20)
Reglering:FM regleras med vred, DAB/VHF är manuellt reglerbart med ett vred och UHF med ett annat.
Max utnivå 123 dB
Brustal:5 dB UHF, 6 dB VHF
Spänning:24V 45mA
DC-Pass på UHF
Mått:120× 130 × 40