Macab Kåpa till VQ-631 galvanisk avskiljare

30 kr

 

VQ-631-Kåpa

En kåpa till VQ-631 galvanisk avskiljare. Ibland beöver man frigöra ett antennsystem rent elektriskt från andra el-kretsar i byggnaden. Detta för att bland annat undvika brandrisk. Då krävs en galvanisk avskiljare av hög kvalitet. Här har du en sådan.